Zefektivnění odběrných míst elektřiny v penzionu a projekty na opravu komunikací

18. 1. 2024 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Radní se sešli v úterý 16. ledna na své 35. schůzi. Dohodli se na sjednocení odběrných míst elektrické energie v penzionu pro seniory, stanovili měsíční poplatky ve školních zařízeních, které jsou příspěvkovými organizacemi města a vyhlásili výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace chodníků a komunikací v šesti vytipovaných lokalitách.

Školský zákon přesunul stanovení plateb za vzdělávání dětí ve školních družinách, školkách a školních klubech na zřizovatele. „Dříve to bylo v kompetenci vedení škol, od nového školního roku výši platby řeší zřizovatel. Po dohodě s řediteli našich zařízení budou měsíční platby v obou školkách 600 Kč, za družinu v ZŠ Nádražní 100 Kč a za družinu v ZŠ Komenského 140 Kč, zdejší školní klub bude i nadále zdarma,“ vysvětlil místostarosta, Josef Horák. Platí se pololetně, a to vždy do 30. září a do 31. ledna daného školního roku.

V penzionu pro seniory budou zrušena jednotlivá odběrná místa elektřiny, která mají nyní nájemníci vlastní, a nahradí je jeden společný elektroměr. Každá bytová jednotka potom bude mít podružný měřič. „Jednoznačnou výhodou pro obyvatele bude úspora za distribuční poplatky. Jediný dodavatel umožní také soutěž na burze a výběr toho nejlevnějšího. Odpadnou rovněž komplikace při jednáních s těžko vypověditelnými dodavateli energie,“ vyjmenoval výhody opatření Horák.

Radní schválili výzvu k podání nabídek na zpracování projektové dokumentace na opravu a rekonstrukci vytipovaných místních komunikací. „Jedná se celkem o šest lokalit a patří mezi ně parkoviště u firmy Frauenthal, komunikace Generála Peřiny – Žižkova (propojení přes cyklostezku od kruhového objezdu k nově připravované výstavbě), chodník v ulici Vrchlického (od restaurace U Halmů směrem k parku v ulici Tábory), ulice Školní, které se týkají rekonstrukce komunikace, chodníků i veřejného osvětlení, obytná zóna Tábory a rekonstrukce ulice Pionýrská,“ vyjmenoval dotčená území místostarosta, Bořivoj Švásta. Samotná realizace by se měla uskutečnit v letech 2024 - 2026, podle možností rozpočtu města.
Dalším z investičních projektů je dobudování kanalizace podél budovy městských služeb, směrem k finančnímu úřadu. „Posléze se budova finančního úřadu na novou kanalizaci připojí a do majetku města budou bezúplatně převedeny pozemky státu pod objekty městských služeb. Ty nyní městskou kasu stojí 80 tisíc korun ročně,“ objasnil důvod výstavby Švásta. 

K 30. červnu bude ukončena nájemní smlouva se společností Diakonie ČCE – středisko BETLÉM, která provozuje v prostorách Centra volného času Pavučina sociální službu. Ta najde zázemí v jejich nově zrekonstruované budově, rovněž v Šafaříkově ulici.
-hrad-

 


odebírejte přes RSS