Ztratili jste pas a potřebujete vycestovat? Od července nemáte problém!

1. 7. 2018 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Na úseku cestovních dokladů a občanských průkazů nastávají od 1. července 2018 některé významné změny.
Zásadní novinkou je možnost požádat o vydání těchto dokladů ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin pracovního dne (tzv. SUPERBLESK) nebo do pěti pracovních dnů (tzv. BLESK).
Průkaz SUPERBLESK, bude moci občan vyzvednout výhradně v Praze, na pracovišti Ministerstva vnitra, bez ohledu na to, zda o něj žádal na úřadu nebo na ministerstvu. O průkaz BLESK bude možné žádat a průkaz vyzvednout buď na úřadech jako dosud nebo na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze.
Vydávání těchto „rychlovek“ je určitě dobrá zpráva pro ty, kdo potřebují naléhavě vycestovat a zjistí, že nemají platné doklady. Cenou za tuto výhodu je, že rychlost vydání bude zohledněna ve výší správních poplatků, které uvádíme v přiložených tabulkách.

Cestovní pas 

Lhůta

Věk

Poplatek

5 pracovních

Do 15 let

1.000,-

dnů

Nad 15 let

3.000,-

24 hod. prac.

Do 15 let

2.000,-

dne

Nad 15 let

6.000,-

Občanský průkaz

Lhůta

Věk

Poplatek

5 pracovních

Do 15 let

300,-

dnů

Nad 15 let

500,-

24 hod. prac.

Do 15 let

500,-

dne

Nad 15 let

1000,-

Další novinka, která by měla přinést ulehčení občanům, je možnost uvést do žádosti o nový průkaz svůj e-mail nebo číslo svého mobilního telefonu. Na ně potom žadatel dostane automaticky generovanou zprávu, že jeho doklad je již vyhotoven a je připraven k vyzvednutí.
A poslední velkou novinkou, týkající se již jen občanských průkazů, je, že od 1. července 2018 budou všechny nově vydávané OP automaticky obsahovat elektronický čip, přičemž za vydání těchto čipových průkazů v běžné lhůtě se nebude platit žádný speciální správní poplatek.
Vložený elektronický čip si občan může nebo nemusí aktivovat. Pokud si jej neaktivuje, nic se pro něj nemění a průkaz bude moci využívat jako dosud. Pokud se občan naopak rozhodne k aktivaci čipu ve svém OP, bude to pro něj, do budoucna, znamenat určitý komfort při jednání s úřady. S takovým průkazem totiž bude postupem času možné, z pohodlí domova, přímo ze svého počítače, činit některá podání k různým úřadům, např. podání na českou správu soc. zabezpečení, na finanční úřad apod. Proti zneužití budou doklady chráněny bezpečnostními kódy, obdobně jako jsou např. kódy PIN na platebních kartách.

Kompletní informace o změnách od 1. června naleznete: www.mvcr.cz 

Miroslav Svoboda, vedoucí Správního odboru MěÚ Hustopeče

 

odebírejte přes RSS