Zvýšení komfortu a bezpečnosti návštěvníků v okolí dopravního hřiště

14. 2. 2017 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města

V letošním roce město Hustopeče dokončí úpravu parkovacích ploch pro osobní vozidla podél vjezdu na dopravní hřiště Lipová. Plánuje se také osvětlení nového přechodu, který vede na hřiště. Nevzhlednou blátěnou plochu podél vjezdu na dopravní hřiště Lipová čeká zadláždění. Vzniknou zde parkovací místa pouze pro osobní vozidla a měla by sloužit převážně návštěvníkům hřiště. „Bude se jednat o 5-6 parkovacích míst, budou umístěny vpravo a vlevo od současného vjezdu na dopravní hřiště,“ upřesnil Robert Novák z krizového řízení města. 

Na podzim se místo na vznik parkoviště předpřipravilo a dobudovala se odstavná plocha pro sběrné nádoby. Další práce přerušila nepřízeň počasí, pokračovat se bude brzy na jaře. Parkovací místa budou hrazena z rozpočtu města. Kvůli zvýšení bezpečnosti se plánuje i osvětlení nového přechodu. Město využilo možnost požádat o dotaci z Nadace ČEZ na vybudování osvětleného Oranžového přechodu. Žádá se o nadační příspěvek ve výši 120 tisíc korun. „V případě, že bychom nebyli vybráni Nadací ČEZ, věřím tomu, že město uhradí tuto investici z rozpočtu,“ doplnil Novák. 

  -ves-


odebírejte přes RSS