Dotřiďování odpadu připomnělo blížící se změny v odpadovém hospodářství

30. 4. 2024 · 2 minuty čtení · 23 fotografí · 1 video
Téma Z města

Město Hustopeče se již několik měsíců aktivně připravuje na optimalizaci odpadového hospodářství, se kterou souvisí třeba i zavedení nových pravidel na sběrném dvoře, která začnou platit 1. června. Aby byla optimalizace co nejefektivnější, je třeba znát reálný stav třídění odpadů ve městě. Proto se vzorek obsahu popelnic a kontejnerů svezl v pondělí 29. dubna na dvůr Základní školy Komenského, kde se znovu přetřiďoval a analyzoval pod dohleden společnosti JRK Česká republika, která se zabývá právě zlepšením odpadového hospodářství. 


„Autorem nápadu je vedení města Hustopeče, chtěli jsme jednoduše zjistit, co všechno se nachází v nádobách na směsný komunální odpad. Svezli jsme vzorky jak z rodinných domů, tak z paneláků a budeme zkoumat i to, jestli se bude obsah lišit. Z jiných měst máme zkušenosti, že průměrně 70% odpadu je možné vytřídit a zrecyklovat. Pouhých 30% už dotřídit nelze, to následně skončí na skládkách a ve spalovnách,“ uvedla do problematiky třídění koordinátorka projektu Eva Mífková. 

Obdobně dopadlo i třídění v Hustopečích, kterému přihlíželi a asistovali žáci hustopečských škol. A překvapivě měly děti velmi dobré znalosti o třídění odpadu, což si ověřily na několika doprovodných aktivitách. „Edukace je nedílnou součástí naší práce a právě děti mají potenciál ovlivnit a jakoby vychovávat své rodiče. Pro většinu lidí je samozřejmé a nejjednodušší něco spotřebovat a vyhodit do popelnice. Teprve až když jsou konfrontováni s důsledky takového chování, může se začít něco měnit. Můžeme zlepšit třídění, tím zachovat životní prostředí pro další generace, tím ušetřit prostředky, které se dají použít jinak,“ vysvětlila Mífková.  

Právě ke snížení množství komunálního odpadu jsou legislativou tlačeny všechny samosprávy. „Nový zákon o odpadech, který je platný od roku 2021 stanovuje limity, produkci směsného komunálního a velkoobjemového odpadu na občana a rok. V okamžiku, kdy samospráva limity neplní, zvednou se jí skládkovací poplatky. Pro letošní rok je ten limit 170kg na občana a rok, ale pokud jej samospráva nesplní, zvedne se poplatek z 500 Kč na 1250 Kč za jednu tunu uloženého komunálního směsného odpadu. A v dalších letech se budou limity snižovat a poplatky zvyšovat, takže je velmi důležité se na to připravovat,“ zdůraznila Mífková. -nov-

odebírejte přes RSS