Ing. Jiří Kadrnka, otevřený dopis místostarostovi Bořivoji Švástovi

Hustopeče 10.6.2018

Vážený pane místostarosto, ahoj Boříku,
srdečně Tě zdravím.

Dovol, abych se vyjádřil k Tvému textu na můj příspěvek do posledního čísla Hustopečských listů (červen 2018) k tématu pěstování řepky v Hustopečích viz. můj text s názvem „Žluté nebo zelené město ?“ . Na oba texty níže přikládám odkaz.

Nechat si napsal odpověď PR oddělení Agrofertu (které zašle Zemos) a jen se pod něj podepsat a vydávat to za svůj názor, mně přijde pro úřad, který zastáváš velmi nedůstojné. Nebojím se říci trapné. Bohužel to opět ukazuje, že jsi se ocitl ve funkci, která Tě lidsky přesahuje. Bohužel nejsi ve vedení našeho města sám.

S přáním hezkého dne

Jiří Kadrnka, zastupitel za ODS

Pro zájemce jsou oba texty na webu zde (strana 10 čísla 06/2018 Hustopečských listů):

http://www.hustopece.cz/file/28678/hl-6-18-web.pdf