Kdy a kam pro nový příspěvek rodičkám?

19. 2. 2021 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Vážení rodiče, 

již jsme informovali, že od letošního roku se bude vyplácet dar 5.000,- Kč všem dětem narozeným od 1. 1. 2021 s trvalým pobytem maminky v době narození v Hustopečích.

Komise obřadů a slavností navrhla vedení města předávat dar vždy za uplynulé čtvrtletí (tzn. první předání za děti narozené v lednu, únoru a březnu by proběhlo koncem dubna).

Předání proběhne v zasedací místnosti městského úřadu, finanční dar předá starostka nebo místostarosta. Rodiče budou pozváni formou dopisu.

Tato nová iniciativa města nenahrazuje slavnostní vítání občánků, které je plně v režii komise a kde jsou kromě rodičů s miminkem účastni také rodinní příslušníci.

Hana Potměšilová
starostka města

odebírejte přes RSS