MAS Hustopečsko pomáhá získat dotace obcím, neziskovým organizacím i podnikatelům

1. 12. 2017 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Místní akční skupina Hustopečsko (MAS Hustopečsko) je neziskové sdružení občanů a právnických osob, které spojuje všestranný zájem o rozvoj regionu. Skupina vznikla už v roce 2007, ale její plnou aktivitu vzkřísil v roce 2012 dobrovolný svazek obcí Modré hory. Nyní rozjíždí první výzvu, díky které se nabízí možnost získat dotace z Operačního programu zaměstnanost. „Zjednodušeně se dá říct, že Místní akční skupina Hustopečsko je malá dotační agentura, která přerozděluje evropské strukturální fondy a dotace pro neziskové organizace, podnikatele a obce,“ vysvětlil vedoucí pracovník Přemysl Pálka.
Po celé České republice funguje 180 místních akčních skupin. Jejich optimální provoz zdržel náročný legislativní proces. MAS Hustopečsko může nyní v rámci tří operačních programů přerozdělit až 80 milionů korun. „Po získání této finanční alokace můžeme otevírat výzvy, které jsou určené pro všech 28 obcí spadajících pod ORP Hustopeče a Zaječí, které historicky tíhne k tomuto prostoru,“ řekl projektový manažer Michal Zich. 


MAS Hustopečsko přerozděluje peníze z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu zaměstnanost. „První program je zaměřený na infrastrukturu (doprava, bezpečnostní prvky na silnicích, budování cyklostezek), vzdělávání, sociální služby a nákup techniky pro Integrovaný záchranný sbor. Druhý je určený na zemědělské činnosti (rekonstrukce a oprava polních cest, podpora krátkých dodavatelských řetězců). Poslední program podporuje sociální podnikání a služby (výstavba komunitních center) nebo pro-rodinná opatření (příměstské tábory). Možností čerpání je ale mnohem víc, doporučuji prostudovat naše webové stránky,“ uvedl Zich.
První výzva MAS Hustopečsko se bude týkat pro-rodinných opatření a podpory sociálního podnikání. Veškeré informace o této výzvě získáte na webových stránkách www.mashustopecsko.cz. Ze správně vypracovaných žádostí o dotace odsouhlasí tzv. Výběrová komise příjemce finanční podpory. Praktický postup vysvětlila členka Programového výboru Zita Dvořáková: „Každý potenciální žadatel by se měl podrobně seznámit s výzvou, její definicí a požadavky. Pokud v ní najde možnost žádat o dotaci, tak si musí vypracovat žádost a podat ji v termínech, které jsou ve výzvě stanovené. V případě, že něčemu nerozumí, tak se může obrátit na zaměstnance skupiny.“ Se spuštěním první výzvy se plánují i vzdělávací semináře, které pomůžou návštěvníkům se v oblasti dotací zorientovat.
Velkou zásluhu na tom, že MAS Hustopečsko nyní vypisuje první výzvu, mají obec Vrbice a Mikroregion Hustopečsko. „Chtěl bych jim velmi poděkovat, protože bez jejich podpory bychom se nedostali do fáze, ve které jsme dnes,“ uzavřel Pálka. 

Prostudujte si možnosti financování skrze MAS Hustopečsko 

-ves- 

odebírejte přes RSS