Máte na popelnici nový čárový kód?

21. 1. 2021 · 1 minuta čtení · 3 fotografie · 1 video
Téma Z města

Už čtyři roky platí, že vylepení čárového kódu na popelnici je podmínkou odvozu tuhého komunálního odpadu nebo bioodpadu. Za celou dobu město nemuselo přistoupit k úplnému celoplošnému řešení. Současná situace ekonomiky odpadového hospodářství ale vyžaduje striktní přístup.


Náklady na odvoz a uložení komunálního odpadu rostou, za vytříděný papír a plast musí město platit a například za uložení stavební suti se od roku 2020 platí podstatně více. Město již navýšilo poplatky za odpad, ale současně také hledá úspory v podobě snížení produkce odpadů. Od 1. ledna proto společnost Hantály nevyveze nádobu bez čárového kódu.

„Snažíme se vyloučit popelnice, které jsou v systému načerno. Může se jednat o podnikatelské popelnice nebo jakékoliv jiné. Finanční situace v oblasti odpadového hospodářství je pro město čím dál náročnější, proto se snažíme všemi způsoby minimalizovat produkci odpadů, za které musí město platit,“ říká Ondřej Němeček z Odboru životního prostředí města Hustopeče. Podnikatelský odpad si musí firmy likvidovat ve vlastní režii – nelze na něj zneužívat městský systém.

Co tedy Hustopečské od nového roku čeká? „1. 1. 2021 přijedou popeláři, prohlédnou popelnici zda má čárový kód, pokud ano, tak ji vyvezou. Pokud popelnice čárový kód nemá, tak bohužel,“ dodává Němeček. Nevlastní-li vaše popelnice čárový kód, tak nemusíte zoufat, řešení se nabízí. „Kód získají obyvatelé na pokladně městského úřadu – na Staré poště i na radnici. Nyní jsme trošku provozně omezeni, ale zvládnout se to dá. Nebo mohou napsat na Ekonomický odbor na e-mail chalupkova@hustopece.cz či zavolat paní Chalupkové (519 441 050),“ vyzývá občany Němeček.

Smyslem čárových kódu je evidence popelnic, které jsou v systému legálně – tedy občanské popelnice od obyvatel města. Město se omlouvá za zpřísnění řešení, ale současně děkují za spolupráci.

-vyh-

odebírejte přes RSS