Na ulici Pitnerova budou zbudována parkovací místa

4. 5. 2017 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města

Město Hustopeče plánuje u křížení ulic Pitnerova a Svat. Čecha několik změn. Obyvatelé se mohou těšit na parkoviště, chodník a vyřešení místa pro sběr odpadu. Vyřešení problémů na ulici Pitnerova je dlouhodobým záměrem vedení města Hustopeče. „Bude se zde řešit vodovodní řád, kanalizace, povrch komunikace i parkoviště, které tady vzniklo víceméně živelně,“ řekl místostarosta Bořivoj Švásta. Veškeré úpravy komplikovaly majetkové poměry. Bylo nutné převést stávající městskou kanalizaci do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. 


Dále bylo potřeba vyřešit převody pozemků s bytovým družstvem Pálava a jednotlivými spoluvlastníky. „Členové družstva vyjádřili souhlas s tímto bezúplatným převodem, protože si myslíme, že to bude sloužit dobré věci, k rozšíření parkování, chodníku, bezpečnosti lidí,“ uvedl Miroslav Hrabal, předseda bytového družstva Pálava. „Máme odsouhlaseno, od jednotlivých vlastníků, že po případném vybudování parkovacích ploch a chodníku bude pozemek darován městu Hustopeče,“ doplnil vedoucí Majetkoprávního odboru Miroslav Pipal. Parkoviště vznikne na místě, které v současnosti užívají obyvatelé k parkovaní bez jasného vymezení na stání. Bohužel parkují na chodníku a často zajíždí svými auty i do zeleně. „Za parkovištěm bude obslužný chodník, který bude pokračovat až k vchodu do budovy ZUŠ,“ dodal investiční technik Radek Krušina. Také se bude řešit sběrné místo na odpady. Stavební práce by se měly co nejméně dotknout stávající zeleně. Po vypracování projektové dokumentace, musí stavba projít řadou povolení. Začít budovat by se mohlo na jaře příštího roku. -ves-

odebírejte přes RSS