Radní jednali. Odsouhlasili interiéry pro Střelnici, LED světla do semaforů a kola pro dopravní hřiště

23. 11. 2022 · 3 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

V úterý 22. listopadu zasedla ke své čtvrté schůzi Rada města Hustopeče. Na programu měli, kromě jiného, objednávku interiérů zkolaudované Střelnice, nákup vybavení dopravního hřiště, výměnu osvětlení na poliklinice, úpravu cen Spozamu nebo třeba výměnu světel na návěstidlech světelných křižovatek. 

Radní schválili uzavření objednávky na časové osy do interiéru budovy Střelnice
V úterý 15. listopadu byla zkolaudována zrekonstruovaná budova Střelnice a nastal proto čas řešit interiéry. Kromě instalace veduty, historického lisu a dalších exponátů budou vnitřní prostory vybaveny i časovými osami. "Jedná se o dřevěné panely, na které budou instalovány historické fotografie s popisky, informační panely a další", vysvětlil místostarosta Bořivoj Švásta. Náklady na pořízení těchto prvků, které budou lemovat zadní stěnu Střelnice, jsou 102.610 Kč bez DPH.

90367
Vizualizace časové osy

Dopravní hřiště získá nové vybavení
Radní schválili uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 46.000 Kč na pořízení sedmi nových dětských jízdních kol a dopravního vodorovného i svislého značení. "Dopravní hřiště, které od letošního roku spadá pod Centrum volného času Pavučina, je třeba neustále modernizovat, aby správně plnilo svůj účel a bylo bezpečné. Už v dubnu bylo ze stejné dotace pořízeno dopravní značení za 41.000 Kč," doplnila starostka Hana Potměšilová. 

Město může dále počítat s nadstandardem dopravní obslužnosti
Od roku 2018 dopravuje žáky do místních základních škol školní autobus, který se o dva roky později stal i stálou linkou IDS JMK. Náklady na jeho provoz tak přešly z města na Jihomoravský kraj, kterému však město Hustopeče dobrovolně přispívá poměrnou částku za tzv. nadstandard. Ta se od letošního roku mírně navýší. "Ta částka je spíše symbolická a zdaleka nás nestojí tolik, co nás stál provoz autobusu první dva roky, kdy jsme ho platili sami. Dokonce, ani když k tomu připočteme náklady na proplácení příspěvku 500 korun na každou permanentku žákům z Hustopečí," doplnila starostka s tím, že autobus se osvědčil a využívají ho i rodiče a senioři.

Polikliniku rozsvítí nové LED osvětlení
Před několika lety došlo v budově polikliniky na Hybešově ulici k výměně osvětlení ve společných veřejných prostorách. Nyní jsou na řadě i jednotlivé ordinace. "Jedná se o ordinace ortopedie, psychiatrie, gastroenterologie a tatérského salónu. Současné osvětlení není vyhovující ani pro lékaře ani energeticky, proto jsme schválili výměnu za předběžnou částku 135.800 Kč včetně DPH," vysvětlil místostarosta Bořivoj Švásta. Budova polikliniky i její okolí jsou průběžně opravovány. V úterý 22. listopadu bylo zpřístupněno i nové parkoviště. 

90372
Parkoviště u polikliniky je otevřeno od 22. listopadu.

Nové LED vložky do návěstidel na světelných křižovatkách
V posledních třech letech dochází stále častěji na světelně řízených křižovatkách v Hustopečích k závadám na instalovaných světelných zdrojích. Každá porucha vyřadí celé řízení z provozu, a v tomto okamžiku dochází k nebezpečným dopravním situacím. Na doporučení odborné firmy proto budou vyměněny světelné zdroje za nové LED vložky, které mají ve všech směrech lepší parametry jak v oblasti svítivosti, tak i v oblasti životnosti. "Nezanedbatelnou předností je i úspora elektrické energie o 75%," doplnila starostka. Náklady na výměnu byly vyčísleny na 360.485 Kč včetně DPH a hotovo by mělo být do tří týdnů od uzavření smlouvy o dílo.

Radní schválili složení dalších komisí
S novým volebním obdobím dochází k obměně v poradních komisích Rady města. K již schválenému složení komise sociální a zdravotní, stavební či komise pro územní rozvoj radní odsouhlasili i složení Komise obřadů a slavností a Školské a kulturní komise. Seznam všech komisí včetně jejich vedoucích a členů postupně najdete na webu města ZDE.

Město podpoří Masopust na Turhandlích
V sobotu 4. února ožije vinařská ulice Na Hradbách již tradičním masopustním veselím. "Tato akce k Hustopečím také patří, proto jsme se s pořadateli již před lety domluvili na podpoře. Město zajistí zábor prostor, dopravní značení, městský mobiliář, stánky, úklid a především pak propagaci," vysvětlila starostka Hana Potměšilová.

Spozam upravil ceník pro rok 2023
Rada města schválila úpravu cen Sportovních zařízení města pro rok 2023. Týkat se bude letního koupaliště, krytého bazénu i sportovní haly. Ceník bude zveřejněn na webu Spozamu. Současně s tím schválila i umístění sídla plaveckého oddílu Fakultní klub Brno, z.s. na adrese sídla Spozamu. 

-nov-

odebírejte přes RSS