Sociální byty na Žižkově jsou hotové. Žádosti se přijímají do konce srpna!

31. 7. 2020 · 1 minuta čtení · 8 fotografí · 1 video
Téma Z města

Ve čtvrtek 13. srpna v 10:00 hodin se uskuteční den otevřených dveří s možností prohlédnout si zbrusu novou budovu s podporovanými byty, případně i podat žádost o bydlení v tomto domě. 


Nájemní byty jsou určeny pro osoby starší 65 let nebo pro osoby s přiznaným příspěvkem na péči dle §7 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Každý žadatel doloží potvrzení o výši příjmů a čestné prohlášení o tom, že nevlastní žádnou nemovitost.

Žádost o nájem bytu je možné podat:

  • v kanceláři Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1, Hustopeče, v pracovní dny od 08:00 do 14:00 (osobně, poštou)
  • osobně v úředních hodinách na podatelně Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, nebo poštou na tutéž adresu nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky z34bt3y).

 

Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1 v Hustopečích, a na webových stránkách města Hustopeče.

  • Žádosti se přijímají do 31.08.2020.
  • Nájemní smlouvy je možné uzavírat od 01.10.2020.
  • Výše nájmu je stanovena na 60,- Kč/ m2.
  • Přibližná velikost bytů: 1+kk = 36 m2, byt 2+kk = 48 m2.

odebírejte přes RSS