Uzávěrka lednových Hustopečských listů je už ve středu 13. prosince

30. 11. 2017 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Prosincové Hustopečské listy teprve přijdou z tiskárny, ale advent, Vánoce a dovolené zkrátily pracovní měsíc.
Proto je uzávěrka lednového vydání Hustopečských listů už ve středu 13. prosince 2017.
Uzávěrka pro kritické články je tak ve středu 6. prosince 2017. Na později doručené příspěvky nebude brán zřetel. Za datum přijetí příspěvku je považováno datum doručení, nikoliv odeslání. 

Lednové Hustopečské listy budou novoroční, můžete svůj prostor využít k bilancování i plánům. 

Za redakci Hustopečských listů a Hustopečskou televizi Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a osobní i pracovní úspěchy v novém roce.

Děkuji za spolupráci.

Nina Veselá, redaktorka

odebírejte přes RSS