Z jednání rady: Zpracuje se územní studie pro lokalitu Hustopeče S6 – Homolí vrch

15. 6. 2017 · 3 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města
Radní se sešli na své 67. schůzi v úterý 13. června 2017. Jednali o zbudování kanalizační přípojky na Formance, darování příspěvku na akci VínoFest 2017, rekonstrukci kotelny na ubytovně Mostař, výmalbě smuteční síně, vytvoření směrnic pro městský rozhlas, rozšíření sběrných míst o dva kontejnery a o zadání zpracování územní studie pro lokalitu Hustopeče S6. 

Lokalita Hustopeče S6 - Homolí vrch bude mít vypracovanou územní studii
Rada města schválila vypracování územní studie pro lokalitu Hustopeče S6 - Homolí vrch, která je důležitá pro další rozhodování v území. Jedná se o pozemky bývalého vepřína a v okolí ulice Habánská. Studie bude stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a jeho změny, zejména pro umístění, uspořádání a řešení staveb. „V této lokalitě se předpokládá i výstavba rodinných domů a další rozvoj v souladu s územním plánem,“ doplnila starostka Hana Potměšilová. 

17620

Územní studie bude řešit lokalitu Hustopeče - S6 - Homolí vrch, FOTO: archiv MěÚ Hustopeče

Na Formance se zbuduje nová kanalizační přípojka
Objekty i pozemek, na kterém se nachází Autokemp a hotel Formanka, jsou ve vlastnictví města Hustopeče. V současnosti se zde řeší vybudování nové kanalizační přípojky, proto rada schválila oslovení uchazečů k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce. Předpokládaná částka potřebná k vybudování přípojky je přes 700 tisíc korun. 

Vinařská akce VínoFest 2017 získala příspěvek 
První ročník akce s názvem VínoFest 2017 se bude konat 1. července v domě U Synků. Pořadatelem je Hustopečské vinařské bratrstvo, které chce touto akcí navázat na tradici Ctihodného vinařského bratrstva, jež pořádalo na svátek Petra a Pavla košt vín. Návštěvníci se mohou těšit na degustaci místních vín a cimbálovou muziku. Město Hustopeče tuto akci podpořilo příspěvkem ve výši 10 tisíc korun. 

Ubytovna Mostař dostane nové kotle a smuteční obřadní síň čeká výmalba
Vedoucí organizační složky Správa a údržba budov Hana Potůčková navrhla radě města nutné opravy ve dvou objektech. Ubytovna Mostař potřebuje rekonstrukci kotlů, jedná se o výměnu celého systému, kterou provede vybraná firma za 245 tisíc korun. Smuteční obřadní síň bude vymalovaná, zajistí se i nátěr krovů. Výmalba je nutná, protože v přední části jsou viditelné praskliny. Součástí prací bude i výměna osvětlení, cena je necelých 74 tisíc korun. 

Vytváří se směrnice pro pravidla hlášení městského rozhlasu
Vybudování veřejného rozhlasu v Hustopečích s sebou přineslo i otázku, jak přesně tento informační nástroj používat. Vedení města nyní hledá cesty k tomu, aby rozhlas byl přínosem a neobtěžoval obyvatele Hustopečí. Vzory optimálního provozu rozhlasu se nyní hledají v podobně velkých městech a rada města uložila připravit směrnici, která bude chod veřejného rozhlasu ustanovovat. Proto se nyní řeší otázky provozu, například pravidelnost hlášení, používání komerčních zpráv, poplatky za hlášení či hudební doprovod. 

Sběrná místa se rozšíří o kontejnery na odběr elektrozařízení
Dva kontejnery na zpětný odběr elektrozařízení poskytne městu neziskově hospodařící společnost Asekol, která organizuje celostátní systém zpětného odběru těchto zařízení. „Místa, kde budou kontejnery doplněny, byla vybrána na základě občanské iniciativy. Jeden bude umístěn na Dukelském náměstí a druhý na sběrném místě Mírová - Okružní,“ dodal místostarosta Bořivoj Švásta. Do kontejnerů patří drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácností (s výjimkou zářivek), například kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, baterie či akumulátory.

17621

Kontejner na odběr elektrozařízení, FOTO: archiv MěÚ Hustopeče 

-ves-

odebírejte přes RSS