Zastupitelstvo v mimořádném termínu uvolnilo peníze pro tornádem postižené obce

8. 7. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Hustopečští zastupitelé se sešli mimořádně o prázdninách, ve středu 7. července. Hlavním bodem programu byla pomoc obcím, které koncem června poničilo tornádo. Zastupitelé zvedli ruku pro poskytnutí 500 tisíc korun z rozpočtu města, kvůli snazšímu čerpání pověřili radu města k uvolňování peněz z veřejné sbírky pro zasažené obce a vzali na vědomí také okamžité peněžité dary města ve výši 20 tisíc korun pro Hrušky, Moravskou Novou Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín (Pánov) na bleskový nákup chybějícího benzínu.

Tornádo udeřilo ve čtvrtek 24. června a po jeho řádění zemřelo šest lidí, zůstaly desítky zraněných a nevyčíslitelné škody na majetku. Mezi lidmi se zvedla obrovská vlna solidarity, pomoc nabídli jednotlivci, spolky, města a další. „Ještě ve čtvrtek večer jsme měli první informace z Jihomoravského kraje, další informace k nám přicházely od pátečního rána z krizových štábů. Dostávali jsme pokyny i žádosti o výpomoc. Průběžně jsme spolupracovali a pomáhali“, uvedla starostka Hana Potměšilová.

Po jednání krizového štábu v Hustopečích se sešli radní, aby odsouhlasili okamžitou pomoc 20 tisíc korun pro každou obec (je v kompetenci rady – pozn. redakce) na zajištění chybějícího materiálu, aktuálně především na nákup benzínu. „Také jsme svolali zástupce starostů hustopečského mikroregionu. Rozhodnuto bylo o zřízení transparentního účtu - veřejné sbírky na pomoc postiženým obcím,“ uvedla Potměšilová.

Následovaly další kroky v podobě nabídnutí techniky (kontejnery, vozidla), opakovaného vyslání tříčlenného krizového štábu přímo do určených obcí a svolání mimořádného jednání zastupitelů. Právě v jejich kompetenci je rozhodnutí o uvolnění vyšší částky z rozpočtu města. „To se také stalo, zastupitelé dali zelenou půl milionové sumě, která podpoří nejvíce potřebné obce, a akceptovali rovněž okamžitě poskytnuté částky na nákup nezbytného. V rámci rozpočtového opatření tak vyčlenili na pomoc celkem 620 tisíc korun,“ doplnila Potměšilová. A ani tato částka nemusí být finální. Jasné je, že vrátit obcím alespoň částečně podobu před tornádem, bude během na dlouhou trať.

Zastupitelé jednali rovněž o způsobu, jakým budou peníze z veřejné sbírky uvolňovány. Po připsání částky od města je na transparentním účtu již více než 2,5 milionu korun. „Peníze poputují na základě konkrétních projektů přímo do rozpočtů jednotlivých samospráv poničených obcí. Právě ty se starají o školy, školky, kulturní domy nebo veřejná osvětlení a na jejich bedrech teď leží rekonstrukce a opravy poničených objektů,“ vysvětlila Potměšilová. Zastupitelé pověřili k uvolňování financí radu města, a to zejména kvůli tomu, aby celý proces byl operativní, snadný a peníze se co nejrychleji dostaly k potřebným.
-hrad-

Přímý odkaz na transparentní účet

 

odebírejte přes RSS