Veřejná sbírka -Pomoc obcí Mikroregionu Hustopečsko obcím na Břeclavsku a Hodonínsku na odstranění škod způsobených tornádem

Rada města Hustopeče dne 25.06.2021 schválila uspořádání veřejné sbírky v souladu se zákonem č.117/2001, Sb. o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů.

Pořadatel: Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2/2, Hustopeče 693 17, IČ: 00283193

Účel sbírky: Pomoc obcí Mikroregionu Hustopečsko obcím na Břeclavsku a Hodonínsku na odstranění škod způsobených tornádem.

Obce Mikroregionu Hustopečsko se shodly na nutnosti rychlé a účinné pomoci obcím na Břeclavsku a Hodonínsku, postiženým dne 24.06.2021 ničivým tornádem. Rozhodly se proto založit veřejnou sbírku, kterou jejich jménem koná město Hustopeče. Na k tomu účelu zřízený transparentní účet u České spořitelny a.s., č. ú. 6013134339/0800 mohou občané i instituce zasílat finanční prostředky. Tyto získané prostředky budou pak zasílány přímo postiženým obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice a Hodonín. Domníváme se, že obce nejlépe vědí, kde a na jaký účel budou finanční prostředky v daný okamžik potřeba.

 

O použití finančních prostředků budeme pravidelně informovat. 

 

Datum zahájení sbírky: 29. 06. 2021 na dobu neurčitou

Forma konání: Shromažďováním příspěvků na zvláštní transparentním bankovní účet č. 6013134339/0800 vedený u České spořitelny, a.s., přímý odkaz na účet

Příspěvky v eurech ze slovenského bankovního účtu je nutné zadat v mezinárodním IBAN formátu s kódem banky BIC: 

IBAN: CZ79 0800 0000 0060 1313 4339

BIC: GIBACZPX

Způsob úhrady: zvláštní bankovní účet

Variabilní symbol je třeba uvést pouze v případě, že budete požadovat potvrzení pro uplatnění slevy na dani z příjmů, pak uvádějte vaše rodné číslo nebo IČ

Území konání sbírky: Česká republika

Realizace sbírky byla osvědčena dne 28.06.2021 Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č.j. JMK/94261/2021, sp. zn. S-JMK/94171/2021/OSPŽ

Sbírka je evidována Ministerstvem vnitra v centrální evidenci sbírek.

Odkaz na transparentní účet