Bioodpady

Třídíme bioodpad

V Hustopečích je zaveden sběr biologicky rozložitelných odpadů. Zapojit se do systému likvidace biologicky rozložitelných odpadů je možné prostřednictvím svozu speciálních popelnic nebo odkládáním bioodpadů do hnědých kontejnerů na sídlištích (Mírová, Okružní, U Větrolamu, Větrná, Na Sídlišti, Svat. Čecha, Školní, Masarykovo nám., Gen. Peřiny, Polní).
Do kontejnerů a do popelnic lze vhazovat veškerý rostlinný materiál, např. posečenou trávu, listí, zbytky rostlin, seno, ale hlavně například i zbytky jídel rostlinného původu, čajové sáčky, kávový odpad a další rostlinné zbytky z kuchyně. Nádoby, které připomínají klasické popelnice, jsou opatřeny provzdušňovacími otvory a roštem, což zajišťuje oddělení kapalné a tuhé části bioodpadu. Tím je omezeno zahnívání a vznik zápachu. Díky vysychání ztrácí bioodpad již v nádobě část své hmotnosti a uvolňuje tak prostor pro další materiál.

Po naplnění nádobu přistavte v určený svozový den před dům. Termíny svozu najdete v kalendáři svozu, který je rozdáván do všech domácností. Popelnice je vyprázdněna do svozového vozu jako běžná popelnice na komunální odpad. Biokontejner s příměsí nevhodného odpadu nebude vyprázdněn. Kontejnery na sídlištích jsou vyvezeny ve stejném termínu.

Tříděním bioodpadu do sběrných nádob šetříme v Hustopečích nejen životní prostředí, ale i městský rozpočet. Uložení jedné tuny klasického komunálního odpadu totiž stojí asi 1800 Kč. Stejné množství rostlinného odpadu se však zpracuje asi za třetinu ceny. Přitom bioodpad často tvoří až 35 % celkového objemu odpadů. V Hustopečích tak znatelně snížíme náklady na likvidaci odpadů.

Rostlinný odpad z Hustopečí, ale i z ostatních obcí a měst bývalého okresu Břeclav jsou poté zpracováván v nové centrální kompostárně společnosti Hantály a.s. ve Velkých Pavlovicích.

V kompostárně ze zpracovaného bioodpadu vzniká plnohodnotný kompost, který se používá například při zakládání nových záhonů. A tento kompost si budou moci obce vzít nazpátek a využít ho pro své účely nebo pro účely svých obyvatel.

Jak se zapojit?
3116
Speciální popelnici si dnes již musíte pořídit na vlastní náklady. Kvůli zapojení popelnice je třeba na pokladnách MěÚ Hustopeče získat čárový kód a ten na nádobu vylepit.


3117
Na veřejných místech na sídlištích (Mírová, Okružní, U Větrolamu, Větrná, Na Sídlišti, Svat. Čecha, Školní, Masarykovo nám., Gen. Peřiny, Polní) jsou rozmístěny větší nádoby na sběr rostlinného odpadu, které jsou jasně pro tento účel označeny a jsou tak snadno rozpoznatelné. O odvoz se bude starat svozová společnost Hantály a.s.

Co se sbírá ?

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže mnoho živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Do sběrných nádob patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, seno a sláma apod.
Do sběrných nádob nedávejte prosím: komunální odpad, zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, silné větve, textil, cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny a veškerý další biologicky nerozložitelný odpad.

Termíny svozu:
Dle kalendáře svozu vydaného v příslušném roce nebo dle aktuálních informací šířených městskými médii.

Máme pro Vás kompostér

První a hlavní definice v odpadovém hospodářství zní, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Nemusíte ho převážet, platit za něj a ztrácet s ním čas. V oblasti bioodpadů je nejlepším příkladem takového předcházení vzniku odpadů kompostování. Při správném zacházení Vám ještě vznikne kopa drahocenného hnojiva, u něhož přesně znáte jeho původ a složení. Toho jsme si vědomi nejen my, ale také odborné a politické kruhy. Díky tomu jsme v rámci dotace získali kompostéry, které Vám nabízíme k užívání.

Pokud máte doma zahradu, předzahrádku, pokud se staráte o trávník v okolí vašeho domu, můžete si vyzvednout zdarma kompostér. Má obsah 1170 l, takže se do něj vejde opravdu hodně odpadů ze zahrady a z kuchyně. Kompostér si můžete vyzvednout v provozní době na sběrném dvoře od 1. prosince 2023. Je určen k zahradám u rodinných nebo bytových domů v Hustopečích. Na jednu adresu Vám bude vydán jeden kompostér. Před vydáním je nutno se prokázat OP. S domácím kompostováním nepočítáme u obyvatel na sídlištích U Větrolamu, Větrná, Na Sídlišti, Svat. Čecha, Školní a Masarykovo náměstí.

Kompostování doma je z pohledu ochrany životního prostředí výhodnější, zvláště v případě odpadů z kuchyně. Při rozumném zacházení je kompostování naprosto bez zápachu, což se o popelnici hlavně v létě říci nedá. Rozdáním kompostérů nedojde ke zrušení svozu popelnic na bioodpady a nabízí se systém vhodně kombinovat.

Kontakt:

MěÚ Hustopeče, OŽP, Ondřej Němeček – tel.: 519 441 084 , e-mail: nemecek@hustopece.cz
Hantály a.s. – svoz, Jan Kunický – 519 361 171


Děkujeme Vám, že třídíte odpad!
Vaše město Hustopeče