Bioodpady

Třídíme bioodpad

V Hustopečích je zaveden sběr biologicky rozložitelných odpadů. Zapojit se do systému likvidace biologicky rozložitelných odpadů je možné prostřednictvím svozu speciálních 120 l popelnic nebo odkládáním bioodpadů do hnědých kontejnerů na sídlištích (Mírová, Okružní, U Větrolamu, Větrná, Na Sídlišti, Svat. Čecha, Školní, Masarykovo nám., Gen. Peřiny, Polní).
Do kontejnerů a do popelnic lze vhazovat veškerý rostlinný materiál, např. posečenou trávu, listí, zbytky rostlin, seno, ale například i zbytky jídel rostlinného původu, čajové sáčky nebo kávový odpad. Nádoby, které připomínají klasické popelnice, jsou opatřeny provzdušňovacími otvory a roštem, což zajišťuje oddělení kapalné a tuhé části bioodpadu. Tím je omezeno zahnívání a vznik zápachu. Díky vysychání ztrácí bioodpad již v nádobě část své hmotnosti a uvolňuje tak prostor pro další materiál.

Po naplnění nádobu přistavte v určený svozový den před dům. Termíny svozu najdete v kalendáři svozu, který je rozdáván do všech domácností. Popelnice je vyprázdněna do svozového vozu jako běžná popelnice na komunální odpad. Biokontejner s příměsí nevhodného odpadu nebude vyprázdněn. Kontejnery na sídlištích jsou vyvezeny ve stejném termínu.

Tříděním bioodpadu do sběrných nádob šetříme v Hustopečích nejen životní prostředí, ale i městský rozpočet. Uložení jedné tuny klasického komunálního odpadu totiž stojí asi 1000 Kč. Stejné množství rostlinného odpadu se však zpracuje asi za třetinu ceny. Přitom bioodpad často tvoří až 35 % celkového objemu odpadů. V Hustopečích tak znatelně snížíme náklady na likvidaci odpadů.

Rostlinný odpad z Hustopečí, ale i z ostatních obcí a měst bývalého okresu Břeclav jsou poté zpracováván v nové centrální kompostárně společnosti Hantály a.s. ve Velkých Pavlovicích.

V kompostárně ze zpracovaného bioodpadu vzniká plnohodnotný kompost, který se používá například při zakládání nových záhonů. A tento kompost si budou moci obce vzít nazpátek a využít ho pro své účely nebo pro účely svých obyvatel.

Jak se zapojit?
3116
Speciální hnědou popelnici o objemu 120 l si mohou obyvatelé rodinných domů a menších bytovek stále ještě vyzvednout v provozní době na sběrném dvoře v areálu Městských služeb Hustopeče, Nádražní 37. Převzetí popelnice proběhne na základě podpisu předávacího protokolu. Vezměte s sebou občanský průkaz, bez něho Vám popelnice nemůže být vydána. Podmínkou je trvalý pobyt v Hustopečích.

Provozní doba sběrného dvora: pondělí 14:00 – 18:00, středa 8:00 – 12:00, pátek 14:00 – 18:00, sobota 9:30 – 18:00

3117
Na veřejných místech na sídlištích (Mírová, Okružní, U Větrolamu, Větrná, Na Sídlišti, Svat. Čecha, Školní, Masarykovo nám., Gen. Peřiny, Polní) jsou rozmístěny větší nádoby na sběr rostlinného odpadu, které jsou jasně pro tento účel označeny a jsou tak snadno rozpoznatelné. O odvoz se bude starat svozová společnost Hantály a.s.

Co se sbírá ?

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže mnoho živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Do sběrných nádob patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, seno a sláma apod.
Do sběrných nádob nedávejte prosím: komunální odpad, zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, silné větve, textil, cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny a veškerý další biologicky nerozložitelný odpad.

Termíny svozu:
Dle kalendáře svozu vydaného v příslušném roce nebo dle aktuálních informací šířených městskými médii.

Kontakt:
MěÚ Hustopeče, OŽP, Ondřej Němeček – tel.: 519 441 084 , e-mail: nemecek@hustopece.cz
Hantály a.s. – svoz, Jan Kunický – 519 361 171


Děkujeme Vám, že třídíte odpad!
Vaše město Hustopeče