Menu Hledat

Interní audit, Finanční kontrola

Ing. Markéta Richterová, BA

richterova@hustopece.cz
tel.: 519 441 026

zajišťuje výkon finanční kontroly se zaměřením na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky a plnění povinností vyplývajících z právních předpisů
  • poskytuje metodickou pomoc organizacím města v oblasti účetnictví a daní
  • zúčastňuje se kontrol, které provádí finanční nebo kontrolní výbor zastupitelstva města, při těchto kontrolách se řídí příkazy předsedy kontrolní skupiny
  • zastupuje při výkonu agendy správy bytů
  • podepisuje písemnosti na úseku finanční kontroly, kde není vyžadován podpis statutárního orgánu
  • zajišťuje evidenci a archivaci dokumentace související s vykonávanou agendou
  • plní další úkoly dle pokynů vedoucího zaměstnance
česky english deutsch