Boleradice

Zpráva o uplatňování územního plánu v období 2011-2015
Oznámení o projednávání Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Boleradice (PDF 300kB)
Zpráva (PDF 750kB)
(obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu)
Územní plán Boleradice 2011
A. TEXTOVÁ ČÁST ÚP (PDF 200kB)
B. GRAFICKÁ ČÁST ÚP
  I.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ (PDF 1650kB)
  I.2 HLAVNÍ VÝKRES (PDF 2750kB)
  I.3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ (PDF 2150kB)
DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP (PDF 1300kB)
B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP
  II.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES (PDF 5350kB)
  II.2a KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (PDF 1950kB)
  II.2b KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ENERGETIKA, SPOJE (PDF 1450kB)
  II.3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU (PDF 2200kB)
  II.4 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (PDF 1700kB)
Oznámení o vydání územního plánu Boleradice (PDF 1000kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Územní studie Boleradice - lokalita Vorličky 2020
A. TEXTOVÁ ČÁST (PDF 500kB)
B. GRAFICKÁ ČÁST
  VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (PDF 1450kB)
  URBANISTICKÁ KONCEPCE (PDF 700kB)
  VÝKRES DOPRAVY (PDF 550kB)
  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (PDF 700kB)
  URBANISTICKÁ KOMPOZICE (PDF 700kB)
Registrační list (PDF 41kB)