Menu Hledat

Bořetice

Územní plán Bořetice - Právní stav po změně č. 1 Vytvořeno 2017
Textová část (PDF 600kB)
I.01 Výkres základního členění území (PDF 800kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 1500kB)
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 950kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření (PDF 1100kB)
II.01 Koordinační výkres (PDF 1950kB)
Změna č. 1  územního plánu Bořetice Schváleno 2017
I.01 Výkres základního členění území (PDF 550kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 600kB)
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 500kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření (PDF 500kB)
II.01 Koordinační výkres (PDF 1950kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 900kB)
Opatření obecné povahy (PDF 700kB)
Registrační list (PDF 100kB)
Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Bořetice (PDF 50kB)
Bořetice - územní plán Schváleno 2013
I.01 Výkres základního členění území (PDF 900kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 1650kB)
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 1050kB)
I.04 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 1050kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 1150kB)
II.01 Koordinační výkres (PDF 2100kB)
II.02 Výkres širších vztahů (PDF 800kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 1350kB)
Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování ... (PDF 1700kB)
Oznámení o vydání územního plánu Bořetice (PDF 160kB)
Opatření obecné povahy (PDF 2500kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Územní studie lokality "Panské"
Textová část (PDF 500kB)
Grafická část
  HLAVNÍ VÝKRES - URBANISTICKÁ KONCEPCE S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI (PDF 1200kB)
  ŠIRŠÍ VZTAHY (PDF 400kB)
  HMOTOVÉ PŘÍKLADY OBJEKTŮ BUDOUCÍ ZÁSTAVBY (PDF 500kB)
česky english deutsch