Dotační titul SFŽP a MŽP ,,DEŠŤOVKA“

Dotace ,,DEŠŤOVKA“

- dotační titul SFŽP a Ministerstva životního prostředí

Veškeré informace o dotačním titulu DEŠŤOVKA naleznete na stránkách http://www.destovka.eu/ a http://www.dotacedestovka.cz/.

Aktuální informace o probíhajícím programu - www.sfzp.cz.

Pozn.: Žadatelé na systém (1) akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady bez napojení na rozvody v domě na území ORP Hustopeče nesplňují kritéria pro získání dotace.