Formuláře

 

STAVEBNÍ ÚŘAD

Formuláře

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

[RTF 50kB]

Žádost o vyjádření, sdělení nebo souhlas

[RTF 41kB]

Žádost o povolení výjimky

[RTF 38kB]

Ohlášení odstranění

[docx 37kB]

Ohlášení stavby

[docx 37kB]

Oznámení stavebního záměru

[docx 36kB]

Oznámení změny v užívání stavby

[docx 38kB]

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

[doc 140kB]

Žádost o stavební povolení

[docx 38kB]

Oznámení záměru

[docx 38kB]

Společné oznámení záměru

[docx 40kB]

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

[docx 38kB]

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

[docx 37kB]

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

[docx 35kB]

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

[docx 41kB]

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby

[docx 39kB]

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

[docx 40kB]

Žádost o vydání společného povolení

[docx 45kB]

Ohlášení dokončení stavby 

[PDF 266kB]

Žádost o přidělení č.p./č.ev. 

[PDF 266kB]

Prohlášení stavebníka [PDF 11kB]

On-line formuláře

Žádost o vyjádření k existenci sítí (služba e-UtilityReport)

[www]

Formuláře pro el. podání

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

[ZFO]

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití stavby

[ZFO]

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby

[ZFO]

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemku

[ZFO]

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

[ZFO]

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

[ZFO]

Žádost o územní souhlas

[ZFO]

Ohlášení stavby

[ZFO]

Žádost o stavební povolení

[ZFO]

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

[ZFO]

Oznámení o užívání stavby

[ZFO]

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

[ZFO]

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

[ZFO]

Oznámení změny v užívání stavby

[ZFO]

Ohlášení odstranění

[ZFO]