Informace

Informace - virus ptačí chřipky - informace pro obce


Kalendář svozu odpadů

[PDF 584kB]
Povodňová komise ORP Hustopeče [PDF 191kB]
Pomoc zraněným volně žijícím živočichům [RTF 34kB]
Seznam žádostí dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší [PDF <300kB]


Vydávání rybářských lístků

Rybářské lístky pro tyto obce vydává od 01.07.2011 MěÚ Klobouky u Brna:
Bohumilice, Boleradice, Borkovany, Brumovice, Kašnice, Klobouky u Brna,
Krumvíř, Morkůvky, Velké Hostěrádky

 

[RTF 88kB]
Zákaz sběru hlemýždě zahradního (Helix pomatia), Nařízení okresního úřadu Břeclav [PDF 256kB]
Ochrana čolka dunajského (Triturus dobrogicus), Nařízení okresního úřadu Břeclav [PDF 261kB]
Lesní hospodářské osnovy – Lesní hospodářský celek Bučovice [JPG 1000kB]
Lesní hospodářské osnovy – Lesní hospodářský celek Židlochovice [JPG 587kB]
Informace pro vlastníky lesa [PDF 143kB]
Informace o pálení na otevřeném ohništi [PDF 118kB]