Klobouky u Brna

Územní plán Klobouky u Brna v úplném znění po změně č. 2 Účinnost od 1.7.2021
Textová část (PDF 600kB)
GRAFICKÁ ČÁST
  I.01 Výkres základního členění (PDF 1950kB)
  I.02 Hlavní výkres (PDF 4250kB)
  I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 3300kB)
  I.04 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 3600kB)
  I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 18650kB)
  II.02 Koordinační výkres (PDF 6500kB)
Změna č. 2 územního plánu Klobouky u Brna Účinnost od 1.7.2021
Textová a tabulková část (PDF 1800kB)
Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně hodnocení SEA (PDF 3200kB)
GRAFICKÁ ČÁST
  I.01 Výkres základního členění (PDF 6700kB)
  I.02 Hlavní výkres (PDF 7000kB)
  I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 8300kB)
  II.02 Koordinační výkres (PDF 8700kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 7000kB)
Zpráva o uplatňování územního plánu v období 2013-2019
Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Klobouky u Brna (PDF 200kB)
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Klobouky u Brna (PDF 350kB)
(obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu)
Územní plán Klobouky u Brna - právní stav po změně č. 1
2015
Textová část (PDF 850kB)
I.01 Základní členění (PDF 2050kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 5250kB)
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 3550kB)
I.04 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 2550kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 2600kB)
II.02 Koordinační výkres (PDF 6150kB)
Změna č. 1 územního plánu Klobouky u Brna
2015
Textová a tabulková část (PDF 300kB)
GRAFICKÁ ČÁST
  I.01 Výkres základního členění (PDF 300kB)
  I.02 Hlavní výkres (PDF 300kB)
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Textová část odůvodnění (PDF 1450kB)
GRAFICKÁ ČÁST
  II.02 Koordinační výkres (PDF 700kB)
  II.03 Předopkládané zábory půdního fondu (PDF 350kB)
Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Klobouky u Brna (PDF 350kB)
Územní plán Klobouky u Brna
2012
Textová a tabulková část (PDF 550kB)
GRAFICKÁ ČÁST
  I.01 Základní členění (PDF 2550kB)
  I.02 Hlavní výkres (PDF 5600kB)
  I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 3850kB)
  I.04 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 2850kB)
  I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 2950kB)
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Textová část odůvodnění (PDF 2550kB)
GRAFICKÁ ČÁST
  II.01 Širší územní vztahy (PDF 29250kB)
  II.02 Koordinační výkres (PDF 6150kB)
  II.03 Předopkládané zábory půdního fondu (PDF 2850kB)
Opatření obecné povahy (PDF 900kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Klobouky u Brna (PDF 200kB)