Krumvíř

Úplné znění po změně č. 2 Územního plánu Krumvíř
2022
Výkres základního členění (PDF 500kB)
Hlavní výkres (PDF 900kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 650kB)
S1 Schéma urbanistické kompozice (PDF 400kB)
Koordninační výkres (PDF 1450kB)
Koordinační výkres - detail (PDF 2950kB)
Textová část (PDF 450kB)
Změna č. 2 Územního plánu Krumvíř
Účinnost od 4.1.2022
1 Výkres základního členění (PDF 257kB)
2 Hlavní výkres (PDF 280kB)
6 Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu (PDF 276kB)
S1 Schéma urbanistické kompozice (PDF 268kB)
Opatření obecné povahy (PDF 140kB)
Textová část - odůvodnění (PDF 1192kB)
Textová část - srovnávací text (PDF 426kB)
Oznámení o vydání (PDF 350kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Změna č. 1 Územního plánu Krumvíř
Účinnost od 3.7.2020
Výkres základního členění (PDF 450kB)
Hlavní výkres (PDF 500kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 500kB)
S1 Schéma urbanistické kompozice (PDF 450kB)
Koordninační výkres (PDF 4800kB)
Koordinační výkres - detail (PDF 2850kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 550kB)
Opatření obecné povahy (PDF 3050kB)
Textová část - srovnávací text (PDF 700kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Územní plán Krumvíř
Schváleno 2016
Výkres základního členění (PDF 600kB)
Hlavní výkres (PDF 1050kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 850kB)
Koordninační výkres (PDF 2800kB)
Koordinační výkres - detail (PDF 2050kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 2500kB)
Výkres širších vztahů (PDF 1550kB)
Opatření obecné povahy (PDF 850kB)
Oznámení o vydání územního plánu Krumvíř (PDF 50kB)
Registrační list (PDF 50kB)