Menu Hledat

Krumvíř

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Krumvíř
listopad 2019
úprava po veřejném projednání
Výkres základního členění (PDF 500kB)
Hlavní výkres (PDF 500kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 500kB)
S1 Schéma urbanistické kompozice (PDF 400kB)
Koordninační výkres (JPG 9000kB)
Koordinační výkres - detail (PDF 2850kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 600kB)
Textová část (PDF 300kB)
Textová část odůvodnění (PDF 2350kB)
Textová část - srovnávací text (PDF 600kB)
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Krumvíř
červen 2019
pro veřejné jednání
Výkres základního členění (PDF 500kB)
Hlavní výkres (PDF 550kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 550kB)
S1 Schéma urbanistické kompozice (PDF 400kB)
Koordninační výkres (JPG 14 900kB)
Koordinační výkres - detail (PDF 2 850kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 600kB)
Textová část (PDF 250kB)
Textová část odůvodnění (PDF 2 050kB)
Textová část - srovnávací text (PDF 700kB)
Územní plán Krumvíř
Schváleno 2016
Výkres základního členění (PDF 600kB)
Hlavní výkres (PDF 1050kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 850kB)
Koordninační výkres (PDF 2800kB)
Koordinační výkres - detail (PDF 2050kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 2500kB)
Výkres širších vztahů (PDF 1550kB)
Opatření obecné povahy (PDF 850kB)
Oznámení o vydání územního plánu Krumvíř (PDF 50kB)
Registrační list (PDF 50kB)
česky english deutsch