Plánovaná cyklostezka povede až k nádraží. Rozhodli radní

26. 10. 2016 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Radní se sešli na své 50. schůzi v úterý 25. října 2016.  Na programu jednání bylo prodloužení plánované cyklostezky, úprava chodníků, rekonstrukce pomníku Rudé armády nebo finanční dar Domovince Němčičky.

Na kole ze Starovic ke Komendě i k Nádražce

Cyklostezka plánovaná ze Starovic k základní škole Komenského se prodlouží přes Masarykovo náměstí a Bratislavskou ulici až k autobusovému a vlakovému nádraží. Radní zadali zpracovat projektovou dokumentaci, která by měla být hotová do konce října 2017.

„O prodloužení cyklostezky jsme rozhodli hlavně kvůli dětem ze Starovic, které k nám jezdí do školy a to nejen na základní školu Komenského, ale i Nádražní,“ uvedl místostarosta města Hustopeče Bořivoj Švásta.

Chodník před polyfunkčním domem bude od silnice oddělovat zeleň

Chodník v ulici Kollárova před novostavbou polyfunkčního domu nebude muset investor upravovat podle projektové dokumentace. Radní revokovali usnesení ze své minulé schůze (o něm více ZDE). „Je to kvůli tomu, že úpravu podle projektové dokumentace realizovat nelze. Majitele polyfunkčního domu jsme ale vyzvali, aby do konce listopadu upravil chodník tak, že šikmou zpevněnou plochu nahradí pruh zeleně, který bude oddělovat chodník od silnice. Je to kvůli bezpečnosti chodců,“ podotkl místostarosta.

Na Táborech bude nový chodník, v budoucnu i parkovací stání

V ulici Tábory se bude opravovat chodník vedoucí parkem a navazující dále na Alšovu ulici. Hotový by měl být do 15. prosince letošního roku. Na Táborech je také v plánu vybudovat parkovací stání po pravé straně silnice z pohledu od učiliště k nemocnici. Radní zadali na parkovací místa zpracovat projektovou dokumentaci. Hotová by měla být do konce března 2017.

Bude se opravovat památník Rudé armády

Do konce letošního roku se opraví podstavec u památníku Rudoarmějců na hřbitově Rudé armády. Investorem rekonstrukce je Velvyslanectví Ruské federace v Praze.

Divadelní festival skončil v mínusu

Radní se na své 50. schůzi zabývali také vyúčtováním Divadelního festivalu Pod širým nebem za rok 2016. Festival byl letos ve ztrátě asi 75 tisíc korun. Již nyní se začíná pracovat na programu divadel na příští rok. Radní totiž schválili konání festivalu na nádvoří domu U Synků i v roce 2017.

Domovinka Němčičky dostane od města 15 tisíc

Radní schválili poskytnutí daru z rozpočtu města ve výši 15 tisíc korun Domovince Němčičky. Toto zařízení užívá v současné době šest hustopečských seniorů.

Domovinka Němčičky poskytuje služby seniorům a zdravotně postiženým ve dvou formách – buď jako pobytovou službu, která je nepřetržitá a klienti mohou setrvat až tři měsíce, nebo jako ambulantní službu, do níž mohou dojíždět nebo docházet. Službu využívají převážně pečující osoby, které po dobu, kdy je senior v zařízení, mohou chodit do práce, mohou si vyřídit nezbytné záležitosti nebo si odpočinout. Personál poskytuje uživatelům odbornou pomoc při zvládání běžných úkonů osobní hygieny, poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu či aktivizační programy.

-jal-

odebírejte přes RSS