Menu Hledat

Šitbořice

Územní plán Šitbořice 2015
B.1 Výkres základního členění (PDF 1100kB)
B.2 Hlavní výkres (PDF 1750kB)
B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1100kB)
D.1 Koordinační výkres (PDF 3050kB)
D.2 Výkres širších vztahů (PDF 2000kB)
D.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1100kB)
D.4 Výkres technické infrastruktury (PDF 1500kB)
Opatření obecné povahy (PDF 1350kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Šitbořice (PDF 400kB)

Územní studie Šitbořice ÚS 2
(po aktualizaci č. 1, listopad 2019
)

 
Textová část (PDF 900kB)
V.1 Analýza stávajícího stavu (PDF 1250kB)
V.2 Vlastnické vztahy (PDF 250kB)
V.3 Výkres širších vztahů (PDF 600kB)
V.4 Urbanistická koncepce (PDF 600kB)
V.5 Veřejná infrastruktura (PDF 650kB)
V.6 Urbanistická kompozice (PDF 1550kB)
V.7 Typické řezy územím (PDF 1670kB)
Registrační list (PDF 92kB)

Územní studie lokality Tocháčkova
(dokumentace bude doplněna)

česky english deutsch