Řidičské průkazy

Žádosti o vydání řidičského průkazu, které byly podány na Městském úřadu Hustopeče a řádně zpracovány do:

09.07.2024 (včetně) jsou vyřízené a připravené k vyzvednutí.

Žádosti podané po tomto datu dosud nejsou vyřízeny.

Vyhotovené řidičské průkazy je možno vyzvednout na MěÚ Hustopeče, pracovišti řidičských průkazů.
Aktualizace se provádí okamžitě po obdržení zásilky s vyhotovenými řidičskými průkazy.

Stav aktualizován k:15.07.2024 11:26 hod.