Menu Hledat

Strachotín

Návrh Územního plánu Strachotín leden 2019
pro veřejné jednání
Textová část včetně odůvodnění (PDF 1350kB)
I.1 Výkres základního členění území  (PDF 300kB)
I.2 Hlavní výkres  (PDF 600kB)
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 400kB)
I.4 Schéma urbanistické kompozice  (PDF 300kB)
II.1 Koordinační výkres  (PDF 1050kB)
II.2 Výkres širších vztahů  (PDF 12050kB)
II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 350kB)
II.4 Schéma technické infrastruktury  (PDF 600kB)
Návrh Územního plánu Strachotín srpen 2017
pro společné jednání
Textová část včetně odůvodnění (PDF 1400kB)
I.1 Výkres základního členění území  (PDF 300kB)
I.2 Hlavní výkres  (PDF 600kB)
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 450kB)
II.1 Koordinační výkres  (PDF 1050kB)
II.2 Výkres širších vztahů  (PDF 12050kB)
II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 350kB)
II.4 Schéma technické infrastruktury  (PDF 600kB)
Zpráva o uplatňování územního plánu Strachotín v období 2012-2016
Upravená zpráva o uplatňování územního plánu Strachotín (PDF 200kB)
Schválena 1.11.2016
Územní plán Strachotín 2012
TEXTOVÁ ČÁST  (PDF 1000kB)
VÝKRESOVÁ ČÁST
  1a Výkres základního členění - list A  (PDF 1050kB)
  1a Výkres základního členění - list B  (PDF 200kB)
  1b Hlavní výkres - list A  (PDF 1700kB)
  1b Hlavní výkres - list B  (PDF 200kB)
  1bt Schéma hlavního výkresu - technické sítě  (PDF 1000kB)
  1c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 1000kB)
  2a Koordinační výkres - list A  (PDF 2500kB)
  2a Koordinační výkres - list B  (PDF 350kB)
  2aa Koordinační výkres - výřez detail   (PDF 1850kB)
  2b Výkres širších vztahů  (PDF 5450kB)
  2c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 600kB)
Opatření obecné povahy  (PDF 800kB)
Registrační list  (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Strachotín  (PDF 50kB)
česky english deutsch