Uherčice

Úplné znění po změně č. 2 Územního plánu Uherčice účinnost od 9.6.2023
I. Textová část
Opatření obecné povahy (PDF 657kB) 
II. Grafická část  
1. Výkres základního členění  (PDF 1753kB)
2. Hlavní výkres
(PDF 2700kB)
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1012kB)
4. Koordinační výkres  (PDF 5004kB)
5. Koordinační výkres - detail obce (PDF 5206kB)
Změna č. 2 Územního plánu Uherčice účinnost od 9.6.2023
Textová část
Opatření obecné povahy (PDF 1073kB)
Změnový text (PDF 799kB)
Grafická část
1 Výkres základního členění území (PDF 600kB)
2 Hlavní výkres (PDF 1067kB)
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 608kB)
4 Koordinační výkres
(PDF 1828kB)
5. Registrační list

Úplné znění po změně č. 1 Územního plánu Uherčice
účinnost od 26.9.2022
I Textová část (PDF 848kB)
1 Výkres základního členění (PDF 1933kB)
2 Hlavní výkres (PDF 2647kB)
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 2077kB)
4 Koordinační výkres (PDF 3411kB)
5 Koordinační výkres - detail obce (PDF 1719kB)
Změna č. 1 Územního plánu Uherčice
2022
I.A Textová část vč. odůvodnění (PDF 2533kB)
Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (PDF 5824kB)
Textová část s vyznačením změn (výrok) (PDF 732kB)
Výkres základního členění území
(PDF 2018kB)
Hlavní výkres
(PDF 2281kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
(PDF 2049kB)
Koordinační výkres
(PDF 3398kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
(PDF 959kB)
Registrační list (PDF 53kB)
Zprávy o uplatňování Územního plánu Uherčice
Zpráva o uplatňování územního plánu Uherčice v období 1/2015 - 8/2019 (PDF 386kB)
(obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu)
Územní plán Uherčice
2010
I.A Textová část (výrok) (PDF 4600kB)
Výkres základního členění území
(PDF 1850kB)
Hlavní výkres
(PDF 2900kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
(PDF 2450kB)
II.A Textová část odůvodnění (kapitoly označené II.1 až II.10) (PDF 500kB)
Koordinační výkres
(PDF 4350kB)
Koordinační výkres - detail obce
(PDF 3100kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
(PDF 3150kB)
Výkres širších vztahů
(PDF 6150kB)
Opatření obecné povahy
(PDF 1150kB)
Registrační list
(PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu
(PDF 100kB)