Menu Hledat

Uherčice

Návrh změny č. 2 Územního plánu Uherčice
(dokumentace pro veřejné projednání) 01/2023
Textová část
Opatření obecné povahy (PDF 526kB)
Změnový text (PDF 799kB)
Grafická část
1 Výkres základního členění území (PDF 608kB)
2 Hlavní výkres (PDF 1082kB)
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 614kB)
4 Koordinační výkres
(PDF 1880kB)

Úplné znění po změně č. 1 územního plánu Uherčice
účinnost od 26.9.2022
I Textová část (PDF 848kB)
1 Výkres základního členění (PDF 1933kB)
2 Hlavní výkres (PDF 2647kB)
3 Výkres veřejně prospěšných staveb , opatření a asanací (PDF 2077kB)
4 Koordinační výkres (PDF 3411kB)
5 Koordinační výkres - detail obce (PDF 1719kB)
6 Registrační list (PDF 53kB)
Změna č. 1 Územního plánu Uherčice
2022
I.A Textová část vč. odůvodnění (PDF 2533kB)
Vyhodnocení předpokládných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (PDF 5824kB)
Textová část s vyznačením změn (výrok) (PDF 732kB)
Výkres základního členění území
(PDF 2018kB)
Hlavní výkres
(PDF 2281kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
(PDF 2049kB)
Koordinační výkres
(PDF 3398kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
(PDF 959kB)
Zprávy o uplatňování Územního plánu Uherčice
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Uherčice v období 1/2015 - 8/2019 (PDF 400kB)
(obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu)
Zpráva o uplatňování územního plánu Uherčice v období 8/2010 - 5/2014 (PDF 150kB)
(schválena 18. prosince 2014)
Územní plán Uherčice
2010
I.A Textová část (výrok) (PDF 4600kB)
Výkres základního členění území
(PDF 1850kB)
Hlavní výkres
(PDF 2900kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
(PDF 2450kB)
II.A Textová část odůvodnění (kapitoly označené II.1 až II.10) (PDF 500kB)
Koordinační výkres
(PDF 4350kB)
Koordinační výkres - detail obce
(PDF 3100kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
(PDF 3150kB)
Výkres širších vztahů
(PDF 6150kB)
Opatření obecné povahy
(PDF 1150kB)
Registrační list
(PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu
(PDF 100kB)
česky english deutsch