Menu Hledat

Uherčice

Návrh změny č. 1 Územního plánu Uherčice
červenec 2021
I.A Textová část (PDF 1600kB)
Vyhodnocení předpokládných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (PDF 5850kB)
Textová část s vyznačením změn (výrok) (PDF 750kB)
Výkres základního členění území
(PDF 2100kB)
Hlavní výkres
(PDF 2400kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
(PDF 2150kB)
Koordinační výkres
(PDF 3500kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
(PDF 1000kB)
Zprávy o uplatňování Územního plánu Uherčice
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Uherčice v období 1/2015 - 8/2019 (PDF 400kB)
(obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu)
Zpráva o uplatňování územního plánu Uherčice v období 8/2010 - 5/2014 (PDF 150kB)
(schválena 18. prosince 2014)
Územní plán Uherčice
2010
I.A Textová část (výrok) (PDF 4600kB)
Výkres základního členění území
(PDF 1850kB)
Hlavní výkres
(PDF 2900kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
(PDF 2450kB)
II.A Textová část odůvodnění (kapitoly označené II.1 až II.10) (PDF 500kB)
Koordinační výkres
(PDF 4350kB)
Koordinační výkres - detail obce
(PDF 3100kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
(PDF 3150kB)
Výkres širších vztahů
(PDF 6150kB)
Opatření obecné povahy
(PDF 1150kB)
Registrační list
(PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu
(PDF 100kB)
česky english deutsch