Územní působnost

Odbor přestupků a silničního hospodářství MÚ Hustopeče vykonává státní správu na úseku silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy, výkon speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy a místní a veřejně přístupné účelové komunikace, na úseku projednání přestupků v dopravě pro obce Hustopeče, Velké Pavlovice, Klobouky u Brna, Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Kašnice, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice a Vrbice.