Menu Hledat

Velké Hostěrádky

Zpráva o uplatňování územního plánu Velké Hostěrádky v období 8/2011 - 4/2015 (PDF 100kB)
(schválena 26. června 2015)
Územní plán Velké Hostěrádky 2011
I.A-TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 500kB)
I.B.-GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území (PDF 850kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 2000kB)
I.03 Doprava (PDF 800kB)
I.04 Technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 1150kB)
I.05 Technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 850kB)
I.06 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 1000kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ HOSTĚRÁDKY
II.A-TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ (PDF 1750kB)
II.B.-GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres (PDF 2350kB)
II.02 Širší územní vztahy (PDF 500kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 1000kB)
C.Opatření obecné povahy (PDF 950kB)
D.Registrační list (PDF 50kB)
E.Oznámení o vydání územního plánu Velké Hostěrádky (PDF 100kB)
česky english deutsch