Velké Hostěrádky

Úplné znění Územního plánu Velké Hostěrádky po změně č. 1 účinnost od 19.10.2023
Textová část  
Opatření obecné povahy  (PDF 416kB)  
Grafická část   
I.01 Výkres základního členění území  (PDF 584kB)
I.02 Hlavní výkres  (PDF 1102kB)
I.03 Doprava  (PDF 690kB)
I.04 Technická infrastruktura - vodní hospodářství  (PDF 944kB) 
I.05 Technická infrastruktura - energetika a spoje  (PDF 714kB) 
I.06 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (PDF 469kB) 
II.01 Koordinační výkres  (PDF 1624kB) 
Změna č. 1 Územního plánu Velké Hostěrádky
I.A - Textová část  
I.A1 - Opatření obecné povahy  (PDF 2568kB)
I.A2 - Srovnávací text  (PDF 485kB) 
I.B - Grafická část   
I.01 Výkres základního členění území  (PDF 343kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 358kB)
I.03 Doprava  (PDF 346kB)
I.04 Technická infrastruktura - vodní hospodářství   (PDF 470kB) 
I.05 Technická infrastruktura - energetika a spoje  (PDF 384kB) 
II.01 Koordinační výkres  (PDF 10687kB) 
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu  (PDF 419kB)
Registrační list (PDF 52kB)
Zpráva o uplatňování územního plánu Velké Hostěrádky
Zpráva o uplatňování územního plánu Velké Hostěrádky v období 8/2011 - 4/2015 (PDF 100kB)
(schválena 26. června 2015)
Územní plán Velké Hostěrádky 2011
I.A-TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 500kB)
I.B.-GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území (PDF 850kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 2000kB)
I.03 Doprava (PDF 800kB)
I.04 Technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 1150kB)
I.05 Technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 850kB)
I.06 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 1000kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ HOSTĚRÁDKY
II.A-TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ (PDF 1750kB)
II.B.-GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres (PDF 2350kB)
II.02 Širší územní vztahy (PDF 500kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 1000kB)
C.Opatření obecné povahy (PDF 950kB)
D.Registrační list (PDF 50kB)
E.Oznámení o vydání územního plánu Velké Hostěrádky (PDF 100kB)