Menu Hledat

Velké Hostěrádky

Návrh změny č. 1 Územního plánu Velké Hostěrádky
(dokumentace pro veřejné projednání) 2022
I.A - Textová část  
I.A1 - Opatření obecné povahy  (PDF 2519kB)
I.A2 - Srovnávací text  (PDF 482kB) 
I.B - Grafická část   
I.01 Výkres základního členění území  (PDF 351kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 366kB)
I.03 Doprava  (PDF 354kB)
I.04 Technická infrastruktura - vodní hospodářství   (PDF 478kB) 
I.05 Technická infrastruktura - energetika a spoje  (PDF 479kB) 
II.01 Koordinační výkres  (PDF 10633kB) 
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu  (PDF 399kB)
Zpráva o uplatňování územního plánu Velké Hostěrádky
Zpráva o uplatňování územního plánu Velké Hostěrádky v období 8/2011 - 4/2015 (PDF 100kB)
(schválena 26. června 2015)
Územní plán Velké Hostěrádky 2011
I.A-TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 500kB)
I.B.-GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území (PDF 850kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 2000kB)
I.03 Doprava (PDF 800kB)
I.04 Technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 1150kB)
I.05 Technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 850kB)
I.06 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 1000kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ HOSTĚRÁDKY
II.A-TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ (PDF 1750kB)
II.B.-GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres (PDF 2350kB)
II.02 Širší územní vztahy (PDF 500kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 1000kB)
C.Opatření obecné povahy (PDF 950kB)
D.Registrační list (PDF 50kB)
E.Oznámení o vydání územního plánu Velké Hostěrádky (PDF 100kB)
česky english deutsch