Menu Hledat

Velké Němčice

Zadání územního plánu Velké Němčice
schváleno 2020
Textová část (PDF 500kB)
Územní plán sídelního útvaru Velké Němčice- právní stav po změně č. 4
Účinnost od 5.12.2017
Textová část (PDF 300kB)
1 Hlavní výkres (PDF 7600kB)
9 Veřejně prospěšné stavby, asanace (PDF 1900kB)
Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice
Účinnost od 5.12.2017
Řešení dílčí změny je dokumentováno ve výřezech výkresů, kde dochází ke změně:
  A TEXTOVÁ ČÁST (PDF 400kB)
  GRAFICKÁ ČÁST
  1a. Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 300kB)
  1b. Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 350kB)
  1c. Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 100kB)
  9. Veřejně prospěšné stavby, asanace (PDF 100kB)
  II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELKÉ NĚMČICE
  A TEXTOVÁ ČÁST (PDF 1350kB)
  GRAFICKÁ ČÁST
  8a. Vyhodnocení záborů ZPF (PDF 250kB)
  8b. Vyhodnocení záborů ZPF (PDF 250kB)
Opatření obecné povahy (PDF 600kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 4 ÚPN SÚ Velké Němčice (PDF 600kB)

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice Schváleno 2009
Oznámení o vydání změny č. 3 ÚPN SÚ Velké Němčice (PDF 100kB)
Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice Schváleno 2006
Registrační list (PDF 200kB)
česky english deutsch