Veřejná sbírka - Iva Záděrová

Rada města Hustopeče dne 11.5.2019  schválila uspořádání veřejné sbírky v souladu se zákonem č.117/2001, Sb. o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů.

Pořadatel: Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2/2, Hustopeče 693 17, IČ: 00283193

Účel sbírky: Shromáždění finančních prostředků na úhradu léčebných nákladů, na rehabilitační pobyty, terapie a pořízení kompenzačních pomůcek pro paní Ivu Záděrovou z Hustopečí

Datum zahájení sbírky: 10. 6. 2019 na dobu neurčitou

Forma konání: Shromažďováním příspěvků na zvláštní transparentním bankovní účet č.5609266389/0800, vedený u České spořitelny, a.s., přímý odkaz na účet

Příspěvky v eurech ze slovenského bankovního účtu je nutné zadat v mezinárodním IBAN formátu s kódem banky BIC: 

IBAN: CZ8508000000005609266389

BIC: GIBACZPX

Způsob úhrady: zvláštní bankovní účet, sběrací pokladničky

Variabilní symbol je třeba uvést pouze v případě, že budete požadovat potvrzení pro uplatnění slevy na dani z příjmů, pak uvádějte vaše rodné číslo nebo IČ

Území konání sbírky: Česká republika

Realizace sbírky byla osvědčena dne 10.6.2019 Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č.j. JMK/82233/2019, sp.zn. S-JMK/82188/2019/OSPŽ

Sbírka je evidována Ministerstvem vnitra v centrální evidenci sbírek.