Žádosti o stavební povolení vodních děl

05.12.2017 Žádost o stavební povolení k vodním dílům: SV Hustopeče - zvýšení kapacity vodovodních řadů a vodojemů
29.11.2017 Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Popice: Přívodný řad Pouzdřany
21.02.2017 Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Němčičky
10.01.2017 Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Horní Bojanovice
09.01.2017 Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Kurdějov
07.12.2016 Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Starovičky
05.12.2016 Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Horní Bojanovice
05.12.2016 Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Horní Bojanovice
21.10.2016 Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Pouzdřany
07.10.2016 Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Horní Bojanovice
07.10.2016 Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Strachotín
13.09.2016 Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Kurdějov
31.08.2016 Žádost o stavební povolení k vodním dílům: Popice
17.08.2016 Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Velké Pavlovice
02.08.2016 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni, nebo jinému vodnímu dílu: Hustopeče
02.08.2016 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni, nebo jinému vodnímu dílu: Šakvice
01.08.2016 Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Šakvice
26.05.2016 Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Bořetice: Kanalizace a ČOV
23.05.2016 Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Vrbice: Prodloužení vodovodu
17.05.2016 Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Bořetice: Komunikace
27.04.2016 Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Krumvíř: Závlaha pro sad
20.04.2016 Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Uherčice: Prodloužení vodovodu v lokalitě Padělky
20.04.2016 Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Uherčice: Obnova přirozené funkce krajiny
13.04.2016 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů, domácnosti: Stav. povolení ke studni Hustopeče Tábory
04.03.2016 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci prodloužení platnosti povolení stavby vodního díla: Kanalizace a ČOV Velké Hostěrádky
25.01.2016 Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Křepice: Dešťová kanalizace
15.01.2016 Žádost o stavební povolení k vodním dílům: Starovičky
15.01.2016 Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Šakvice