Bezbariérová trasa města Hustopeče 2014

  18351

Název projektu: Bezbariérová trasa města Hustopeče 2014
Program:

Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
 ISPROFOND:  5627510109
Zahájení realizace projektu: 07/2015
Datum ukončení projektu: 30. 09 2015
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
1 811 825 Kč
Výše dotace  (v Kč): 1 333 000 Kč vč. DPH (84, 06 % uznatelných nákladů)

Účelem akce je zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám se sníženou schopností pohybu a orientace skrze vybudování bezbariérových chodníků a míst pro přecházení. Cílem bezbariérové trasy je objekt krematoria a hřbitov, proto je pro projekt zásadní rekonstrukce ulic Kollárova a Havlíčkova  Na této trase se rovněž nacházejí obchody a služby pro obyvatele města Hustopeče. Vybudovaná trasa slouží nejen obyvatelům Hustopeče, ale také návštěvníkům města, kteří chtějí navštívit naučnou Mandloňovou stezku, jejíž součástí je 17 m vysoká rozhledna. Rekonstrukce trasy rovněž umožní bezpečnější přístup do průmyslové zóny. Bezbariérová trasa navazuje v blízkosti hotelu Centro na bezbariérovou trasu na ulici Brněnská, vybudovanou v roce 2013.