Menu Hledat

Rekonstrukce zázemí krytých bazénů, Hustopeče

 

31650

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Podprogram: 133D 531 Podpora materiálně -technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ
Název projektu: Rekonstrukce krytého bazénu, Hustopeče
Registrační číslo projektu: V1 - 502018 - 531 - 00132
Celkové způsobilé náklady projektu:   

  11 829 357 Kč                                                

Výše dotace:
    6 828 008 Kč
Spoluúčast žadatele:
    5 001 349 Kč

Počátek realizace projektu

   15. 8. 2018
Ukončení realizace projektu
   30. 12. 2018


V rámci projektu budou rekonstruovány šatny a sociální zázemí velkého a malého plaveckého bazénu, prostory budou upraveny dle parametrů bariérovosti. 

U šaten velkého bazénu bude provedeno nové dispoziční řešení šaten včetně vstupní haly, nové úpravy stěn a podlah, rekonstrukce technických instalací, vzduchotechniky a elektroinstalace.  Změnou vnitřní dispozice šaten se uvolní prostor pro zřízení bezbariérového WC a příslušně zařízené sprchy. V šatnách budou rovněž mimo volných prostor k převlékání zřízeny převlékací kabiny . Dispozice šaten malého krytého bazénu zůstane zachována, rovněž budou provedeny nové povrchové úpravy stěn a podlah, proběhne rekonstrukce technických instalací, vzduchotechniky a elektroinstalace.

Nové vybavení v podobě skříněk, výkonných vysoušečů vlasů a interiérového invalidního koupelnového vozíku budou pořízeny z prostředků města.

V současné době monitorujeme vhodnou výzvu k podávání žádostí o dotaci na spolufinancování 2. etapy projektu v podobě rekonstrukce bazénových hal a obou plaveckých bazénu, vč. prohloubení malého plaveckého bazénu.


česky english deutsch