Stromořadí na ulici Palackého, Hustopeče

                       

Cílem projektu je zastínění a ozelenění veřejné plochy na ulici Palackého, odclonění rodinných domů od komunikace, výměna stávajících stromů ve špatném zdravotním stavu, doplnění stávající výsadby. Nová výsadba převezme funkci zastínění, ochlazení veřejného prostoru, očekáváme lepší zadržování vody, příjemnější životní prostředí.

Výsadba proběhla jednoetapově, za účasti dobrovolníků, zaměstnanců MěÚ Hustopeče a za asistence Městských služeb Hustopeče, dne  17.11.2022 od 9.00.

Bylo vysázeno celkem 54 stromů hlohu slivoňolistého (crataegus prunifolia splendens).

„Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost.“

 

https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/Stromoradi-na-ulici-Palackeho,-Hustopece