Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Hustopeče

Název projektu: Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Hustopeče
Prioritní osa: 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Primární oblast podpory: 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentáních vzdělávacíh programů, poskytováí enviromentálního poradenství a enviromentálních informací
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/13.17827
Datum zahájení projektu:
09.10.2013
Datum ukončení projektu: 13.11.2013
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
1.231.538,-
Výše dotace z rozpočtu OPŽP (v Kč): 1.115.030,-

Záměrem projektu bylo v rámci environmentální výchovy nabídnout dětem přírodní hrací prvky odpovídající nárokům moderních forem učení dětí předškolního věku. Prvky byly umístěny v prostoru přilehlé školní zahrady. Byly vybudovány ekologické prvky – hmatová stezka pro ruce a nohy, bylinková spirála, zvonkohra, přírodní ohniště, stavby z proutí, ptačí budky, pítko a krmítka pro ptáčky, herní multifunkční prvky pro rozvoj hrubé motoriky (skluzavky, prolézačky, houpačky, lanová dráha, doskočiště atd.).

5924