Dům U Synků - oprava omítek dvorní fasády

  18350

Název projektu:
Dům U Synků - oprava omítek dvorní fasády
Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2018
 Rejstříkové číslo kulturní památky: 455837/7-1261
Zahájení realizace projektu: 08/2018
Datum ukončení projektu: 11/2018
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
102 947,- bez DPH
Výše dotace z rozpočtu MK ČR  (v Kč): 70 000,00

Aktivity projektu:

U dvorního křídla došlo k opravě omítek zděné konstrukce schodiště na arkádu, spodních partií fasády do výšky cca 1,1 m, lokálně poškozené omítky pod arkádou a dále k doplnění omítky v zadní části tohoto křídla na celou výšku 1. nadzemního podlaží (převážně pod novodobou částí arkády.

U přístavby sociálního zařízení byla opravena omítka nad terénem do výše cca 0,5 m.

  35871 35872 35873

Foto: Ing. Eva Bohutínská