Menu Hledat

Formuláře

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu [edit PDF 0.12MB]
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
[edit PDF 0.63MB]
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel  [edit PDF 0.62MB] 
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu [edit PDF 0.63MB] 
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz  [edit PDF 0.63MB] 
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou [edit PDF 0.62MB]
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu
[edit PDF 0.63MB]
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel [edit PDF 0.66MB]
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel [edit PDF 0.64MB]
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla [edit PDF 0.64MB]
Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla [edit PDF 0.13MB]
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla, jednotlivě přestavěného vozidla [edit PDF 0.14MB]
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla [edit PDF 0.15MB]
Návrh na upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel [RTF 58kB]
Žádost – ZUK 1 – sportovní nebo kulturní akce [RTF 80kB]
Žádost – ZUK 2 – umístění inženýrských sítí (+ přechodná úprava provozu, uzavírka) [RTF 80kB]
Žádost – ZUK 3 – vyhrazené parkování O1  [RTF 73kB]
Žádost – ZUK 4 – reklamní zařízení  [RTF 73kB]
Žádost – ZUK 5 – nadměr [RTF 69kB]
Žádost – ZUK 6 – protlak [RTF 73kB]
Žádost – ZUK 7 – pracovní stroj [RTF 74kB]
Žádost - ZUK 8 - stavební práce (+ přechodná úprava provozu, uzavírka SM)
[RTF 77kB]
Žádost – o výjimku z MÚP + PÚP [RTF 63kB]
Žádost – o výjimku z PÚP [RTF 64kB]
Žádost – místní úprava provozu 1 [RTF 70kB]
Žádost – napojení sousední nemovitosti – formou sjezdu [RTF 68kB]
Žádost – přechodná úprava provozu 1  [RTF 70kB]
Žádost o vrácení ŘO po skončení ZŘMV  [RTF 45kB]
Žádost o vrácení ŘO po vybodování  [RTF 42kB]
Žádost o výpis z EKŘ a bodového hodnocení  [RTF 47kB]
Plná moc (registr silničních vozidel)  [RTF 48kB]
Formuláře pro elektronické podání
 
Žádost o vydání MRP  [ZFO] 
Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo MRP  [ZFO] 
Evidenční karta řidiče  [ZFO] 
Žádost o schválení technické způsobilosti vozidla  [ZFO]
Žádost o povolení výroby / přestavby vozidla  [ZFO]
Žádost o provedení testování historického vozidla  [ZFO]
Žádost o uznání testování vozidla  [ZFO]
Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel  [ZFO]
Žádost o vyřazení vozidla z registru vozidel  [ZFO]
Žádost o zápis změnu údajů z registru silničních vozidel  [ZFO]
Žádost o zapsání vymazání zástavního práva k vozidlu v registru vozidel  [ZFO]
Přihláška k registraci vozidla do registru SV  [ZFO]
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou  [ZFO]
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz  [ZFO]
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou  [ZFO]
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla  [ZFO]
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel  [ZFO]
Žádost o výdej dat z registru řidičů  [ZFO]
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel  [ZFO]
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel  [ZFO]
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu  [ZFO]
Další formuláře najdete zde: www.mdcr.cz  [www] 
   
Informace  
Podmínky pro vrácení řidičského oprávnění  [PDF 46kB]
www.dopravniinfo.cz – místní, regionální i celorepublikové dopravní informace.  [www] 
Informace k oblasti taxislužby
Zásadní informace k oblasti taxislužby naleznete i na stránkách Ministerstva dopravy http://www.mdcr.cz/cs/verejna-doprava/taxisluzba/taxisluzba 
 

česky english deutsch