Formuláře

Návrh na upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel [PDF 188kB]
Žádost – ZUK 1 – sportovní nebo kulturní akce [RTF 80kB]
Žádost – ZUK 2 – umístění inženýrských sítí (+ přechodná úprava provozu, uzavírka) [RTF 80kB]
Žádost – ZUK 3 – vyhrazené parkování O1  [RTF 73kB]
Žádost – ZUK 4 – reklamní zařízení  [RTF 73kB]
Žádost – ZUK 5 – nadměr [RTF 69kB]
Žádost – ZUK 6 – protlak [RTF 73kB]
Žádost – ZUK 7 – pracovní stroj [RTF 74kB]
Žádost - ZUK 8 - stavební práce (+ přechodná úprava provozu, uzavírka SM)
[RTF 77kB]
Žádost – o výjimku z MÚP + PÚP [RTF 63kB]
Žádost – o výjimku z PÚP [RTF 64kB]
Žádost – místní úprava provozu 1 [RTF 70kB]
Žádost – napojení sousední nemovitosti – formou sjezdu [RTF 68kB]

Žádost – přechodná úprava provozu 1 

[RTF 70kB]Další formuláře najdete zde: www.mdcr.cz 

[www] 


 

Informace  
www.dopravniinfo.cz – místní, regionální i celorepublikové dopravní informace.  [www] 
Informace k oblasti taxislužby
Zásadní informace k oblasti taxislužby naleznete i na stránkách Ministerstva dopravy http://www.mdcr.cz/cs/verejna-doprava/taxisluzba/taxisluzba