Hřbitovní kaple

 

Název projektu:
Hřbitovní kaple v Hustopečích - obnova
Výše dotace z rozpočtu JMK (v Kč):
600 000,00

Primárním cílem je obnova veřejně přístupné nemovité kulturní památky místního významu. Město Hustopeče na této památce postupně realizovalo již několik obnov. V roce 2014 došlo k napojení okapových svodů kaple na dešťovou kanalizaci, byl zřízen oblázkový drén a okapových chodník. V roce 2015 byla řešena podlaha, osekání omítky v interiéru i na fasádě.  Zdivo je do současnosti ponecháno obnažení, aby se snížila vlhkost, se kterou se kaple potýká dlouhodobě. Navržené opravy obsažené v projektové dokumentaci jsou pro obnovu památky žádoucí a potřebné pro zachování této stavby jako součástí historie.


65491 65493 65494 65492