Hustopeče, Křížový kopec: rozšíření biocentra

 

21961 21962

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR/ Agentura ochrany přírody a krajiny

Příjemce dotace: Město Hustopeče

Celkové výdaje 1 263 315, 66 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 1 179 318, 27 Kč
Dotace EU:  1 179 318, 27 Kč
Datum zahájení realizace projektu
1. 7. 2017
Datum plánovaného ukončení projektu: 30.10.2020

Předmětem podpory je rozšíření stávajícího revitalizovaného biocentra, které je součástí územního plánu ekologické stability krajiny, zároveň poslouží ke krátkodobé rekreaci místním občanům či návštěvníkům. Krajinářské úpravy provedené na řešeném území podporují specifické ekosystémy, chrání půdu před vodní a větrnou erozí, umožňují vzniknout novým stanovištím pro rostlinné i živočišné druhy. 

Cílem projektu je posílení biodiverzity území, rozšíření a doplnění územního systému ekologické stability, umožnění volné migrace zvěře.

Lokalitě vévodí nově vysázená dubová alej s půdorysem ve tvaru kříže, tvořená celkem 62 jedinci dlouhověkého dubu zimního.  Ze samého středu nabízí průhled na kapli sv. Rocha.

Ovocný sad vznikl doplněním stávající vinice a dřevin a je zaměřen na tradiční i méně časté ovocné druhy. Z tradičních druhů jmenujme meruňky (´Velkopavlovická´, ´Kloboucká raná´, ´Maďarská´, ´Leskora´,´Lea´) , třešně (´Karešova´, ´Kaštánka´) , slivoně (´Špendlík žlutý´, ´Durancie´, ´Althanova renklóda´, ´Čačanská), hrušně (´Muškatelka letní´, ´Hardyho máslovka´, ´Konference´). Z méně častých ovocných dřevin pak kdouloň, mišpuli či kaštanovník. V půlkruhu kolem hřiště rostou pak 4 odrůdy ořešáků -´Seifersdorfský´, ´Mars´, ´Jupiter´, ´Saturn´, ´Sychrov´.

V lokalitě se nacházejí rovněž solitérní stromy a keře původních druhů, na ploše byly založeny  trávníky  dle uvažovaného využití území - částečně pochozí, částečně v podobě květnaté louky (zejména v ovocném sadě).