Hustopeče - ul. Šafaříkova, Tyršova, Brněnská, chodník


  18351

Název projektu: Hustopeče - ul. Šafaříkova, Tyršova, Brněnská, chodník
Program:

Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
 ISPROFOND:  5627510260
Zahájení realizace projektu: 9/2021
Datum ukončení projektu: 6/2022
Celkové výdaje na projekt:
 2 862 440,75 vč. DPH
Výše dotace:
max 32 147 617,- (85 % celkových uznatelných nákladů)

Plánovaná bezbariérová trasa, vedená podél komunikace II. 425 (ul. Brněnská) a podél místní komunikace (ul. Tyršova a Šafaříkova), prochází středovou částí a na ní navazující zónu se sportovními zařízeními a firmami. Řešený úsek vedený jako úsek 1 na trase C, vede souběžně s páteřní trasou A na ulici Brněnská a je veden po celé délce jednostranně až k Centru volného času Pavučina.

 Cílem bezbariérové trasy C plánované na rok 2020 je odstranění bariér na trase vedoucí ulicemi Brněnská, Tyršova a Šafaříkova. Stavbou dojde k výraznému zlepšení mobility osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě.Součástí projektu je úprava komunikace pro pěší, vjezdů v šířce chodníků a míst pro přecházení. Celková délka trasy je 547 m. Na trase se nachází 2 místa pro přecházení. Žádné z těchto míst nepřesáhne délku 8,00 m. U míst pro přecházení budou provedeny bezbariérové úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Obrubníky budou snížené, varovné pásy z betonové dlažby (šíře 0,4 m) a signální pásy (šíře 0,8 m).