Implementace principů procesního a projektového řízení do praxe MěÚ Hustopeče


Název projektu:
Implementace principů procesního a projektového řízení do praxe MěÚ Hustopeče
Prioritní osa: 4 - Veřejná správa a veřejné služby
Primární oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Registrační číslo: Prioritní osa:
CZ.1.04/4.1.01/89.00011
Zahájení realizace projektu:
01.01.2013
Datum ukončení realizace projektu: 30.6.2015
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 2.991.792,-

Ve spolupráci s externí firmou byla, v období od března 2013 do prosince 2013, zpracována procesní analýza 3 odborů MěÚ a navržena nápravná opatření (zmapování a analýza procesů, identifikace procesů, popis procesů, popis vazeb mezi procesy, hledání duplicit, analýza možností spolupráce a sdílení procesů. Ve stejném termínu (březen 2013 až prosinec 2013) a zpracována projektová analýza a navržena nápravná opatření. Dále bylo roce 2013 realizováno 1 pětidenní uzavřené školení “Specifika evropských fondů” a 1 třídenní “Řízení změnových procesů” pro cílovou skupinu zaměstnanců na manažerských pozicích. Cílem vzdělávání bylo zkvalitnit procesní řízení s ohledem na probíhající změny.

Manažer a metodik projektu pro projektové a procesní řízení v období od září 2013 do konce projektu zpracovával metodiku procesního řízení MěÚ Hustopeče a metodiku projektového řízení MěÚ Hustopeče a ve spolupráci s ostatními pracovníky MěÚ Hustopeče zaváděl nový software pro procesní řízení jako podpůrný nástroj pro optimalizaci procesů a procesního řízení.

Celý projekt byl ukončen 17. června 2015 závěrečnou konferencí, kde byly představeny a zhodnoceny výstupy projektu starostům okolních měst a odborné veřejnosti.

5798