Křížový vrch má co nabídnout

Národní program podpory cestovního ruchu
Dotační titul: Cestování dostupné všem
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Registrační číslo projektu: 117D713006020
Celkové způsobilé náklady: 318 416 Kč
Výše dotace: 159 207 Kč (50 % způsobilých výdajů)
Spoluúčast: 159 209 Kč 
Realizace projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2016
V Hustopečích vznikl další příjemný prostor určený k relaxaci a odpočinku. Lokalita, která již historicky sloužila jako příměstský park a na níž nedávno proběhly odborné zásahy s cílem obnovit původní krajinné struktury, opět ožívá. Prostřednictvím Národnímu programu Podpora cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogram Cestování dostupné všem, je místo obohacené o zázemí pro návštěvníky a turisty. Díky dotaci zde přibyly 3 zajímavé informační tabule, 2 odpočívadla a stojany na kola. Další novinkou je umístění grilu; nic tak nebrání tomu, aby si zde návštěvníci uspořádali piknik. Město Hustopeče se tímto přidává k řadě míst, které podporují tento nový trend a zřizují veřejná místa pro grilování. Aby na Křížový vrch lépe trefili i okolí neznalí hosté, je rozšířeno značení směrovými šipkami již z Dukelského náměstí. V rámci této akce jsou pořízeny a prostřednictvím Turistického informačního centra zdarma distribuovány tzv. trhací mapy se zákresem výletních cílů a důležitých bodů ve městě. 

Projekt "Křížový vrch má co nabídnout" vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.       

13179