Následná péče o zeleň Hustopeče 2023

97937

název projektu: Následná péče o zeleň Hustopeče 2023

celkové náklady projektu: 114 401 Kč

celkové způsobilé náklady: 109 601 Kč

výše dotace: 60 000 Kč

realizace akce: 06 - 11/2023

Předmětem projektu je dosadba celkem 14 stromů zeleně do stávající výsadby v zastavěné části města či na jeho okraji. Dále bylo ošetřeno 22 vzrostlých stromů (javory, lípy, vrby, břízy) na místním hřbitově, které byly nedávno poškozeny silným větrem. Cílem je prodloužení životnosti těchto vzrostlých stromů a zabezpečení bezpečného pohybu osob na těchto frekventovaných veřejných místech.

103272  103273

103274