Následná péče o zeleň Hustopeče 2023

89533

název projektu: Následná péče o zeleň Hustopeče 2023

celkové náklady projektu: 113 981 Kč

výše dotace: 60 000 Kč

realizace akce: 06 - 11/2023

Předmětem projektu je dosadba celkem 14 stromů zeleně do stávající výsadby v zastavěné části města či na jeho okraji. Dále bude ošetřeno 22 vzrostlých stromů (javory, lípy,vrby, břízy) na místním hřbitově, které byly nedávno poškozeny silným větrem. Cílem je prodloužení životnosti těchto vzrostlých stromů a zabezpečení bezpečného pohybu osob na těchto frekventovaných veřejných místech.