Menu Hledat

Formuláře a informace

Informace k závaznému stanovisku orgánu územního plánování
(PDF 200 kB)

Žádost obce o pořízení územního plánu (DOCX 50 kB)
Žádost obce o pořízení změny územního plánu (DOCX 50 kB)
Žádost o územně plánovací informaci
(DOCX 50 kB)
Žádost o datové podklady z územně analytických podkladů pro zpracování územně plánovací dokumentace nebo územní studie (DOCX 25 kB)
Návrh občana (právnické osoby) na pořízení změny územního plánu
(PDF 250 kB)
Žádost o koordinované závazné stanovisko
(dle § 96b stavebního zákona)
(DOCX 50 kB)
Žádost o závazné stanovisko
(dle § 96b stavebního zákona)
(DOCX 50 kB)
Doplnění žádosti o závazné stanovisko
(DOCX 50 kB)
Připomínka nebo námitka k návrhu územního plánu
(DOC 50 kB)
Žádost o závazné stanovisko k obnově kulturní památky
(DOCX 50 kB)
Zásady úhrady nákladů změny územního plánu Hustopeče
(PDF 350 kB)
Smlouva o úhradě nákladů na zpracování změny územního plánu (vzor)
(PDF 500 kB)
česky english deutsch