Formuláře a informace

Informace k závaznému stanovisku orgánu územního plánování
(PDF 200 kB)

Žádost obce o pořízení územního plánu (DOCX 50 kB)
Žádost obce o pořízení změny územního plánu - STANDARDIZACE (DOCX 18 kB)
Žádost obce o pořízení změny územního plánu (DOCX 19 kB)
Návrh občana (právnické osoby) na pořízení změny územního plánu (PDF 21 kB)
Připomínka nebo námitka k návrhu územního plánu (DOC 50 kB)
Návrh na pořízení změny územního plánu Hustopeče zkráceným postupem (DOC 24 kB)
Zásady úhrady nákladů změny územního plánu Hustopeče (PDF 350 kB)
Smlouva o úhradě nákladů na zpracování změny územního plánu (vzor) (PDF 500 kB)
Žádost o územně plánovací informaci (DOCX 50 kB)
Žádost o závazné stanovisko
(dle § 96b stavebního zákona)
(DOCX 29 kB)
Doplnění žádosti o závazné stanovisko
(DOCX 50 kB)
Žádost o koordinované závazné stanovisko
(dle § 4 odst. 7 stavebního zákona)
(DOCX 29 kB)
Žádost o závazné stanovisko k obnově kulturní památky
(DOCX 50 kB)