Formuláře a informace

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ: 

Závazné a koordinované stanovisko orgánu územního plánování:
Informace k závaznému stanovisku a závaznému koordinovanému stanovisku orgánu územního plánování (PDF 137 kB)
Závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona:
Žádost o závazné stanovisko
(DOCX 29 kB)
Doplnění žádosti o závazné stanovisko (DOCX 50 kB)
Koordinované závazné stanovisko dle § 4 odst. 7 stavebního zákona:
Žádost o koordinované závazné stanovisko (DOCX 29 kB)
Doplnění žádosti o koordinované závazné stanovisko (DOCX 50 kB)

Územní plány obcí:
Žádost obce o pořízení územního plánu (DOCX 50 kB)
Žádost obce o pořízení změny územního plánu - STANDARDIZACE (DOCX 18 kB)
Žádost obce o pořízení změny územního plánu - vlastní podnět obce (DOCX 19 kB)
Žádost obce o pořízení změny územního plánu - návrh jiné osoby (DOCX 21 kB)
Návrh občana (právnické osoby) na pořízení změny územního plánu (PDF 21 kB)
Připomínka nebo námitka k návrhu územního plánu (DOC 50 kB)
Návrh na pořízení změny územního plánu Hustopeče zkráceným postupem (DOC 24 kB)
Zásady úhrady nákladů změny územního plánu Hustopeče (PDF 350 kB)
Smlouva o úhradě nákladů na zpracování změny územního plánu (vzor) (PDF 500 kB)


Jiné:
Žádost o územně plánovací informaci (DOCX 50 kB)

PAMÁTKOVÁ PÉČE:

Žádost o rozhodnutí nebo závazné stanovisko k obnově kulturní památky (DOCX 22 kB)