Odpočívadla a infotabule v lokalitě tůně v nivě Štinkavky

 

Více než 160 tisíc korun se podařilo získat z dotace na odpočinková místa a informační tabule u tůní v okolí hustopečských rybníků. Dalších téměř 200 tisíc doplatilo město.

Turistické stezky v okolí hustopečských rybníků už dávno nevedou jen k rozhledně nebo do přírodní rezervace Kamenný vrch, ale od jara loňského roku je možné zabloudit také k osmi tůním v nivě Štinkovky. Turistům teď návštěvu této lokality zpříjemní nová odpočívadla nebo informační tabule.

„Jedná se o dva zastřešené altány, jedno posezení a čtyři info tabule. Rovněž byly vydány barevné informační letáky s informacemi o této akci. Městu Hustopeče se podařila získat dotace v rámci Národní podpory cestovního ruchu Cestování dostupné všem pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj,“ informovala referentka Turistického informačního centra Hustopeče Jana Myšková.

Odpočinková místa v okolí tůní vznikla vznikala na podzim roku 2015. Díky instalovaným odpočívadlům zde budou moci návštěvníci strávit více času, díky velmi povedeným informačním tabulím  se dozvědí informace o historii tůní i o fauně a flóře v jejich okolí.

„Celkové náklady na realizaci činí 357 tisíc korun, z toho jsme čerpáme dotaci ve výši 167 tisíc,“ vypočítala Myšková.

Pracovnice turistického infocentra doufají, že nová lokalita naláká rodiny s dětmi, ale i seniory nebo školáky.

Osm tůní slouží jako biokoridor. Vznikly hlavně kvůli zadržení vody v krajině. Tůně v nivě Štinkovky mohou být zastavením při cestě k mandloňovým sadům, dá se od nich ale také pokračovat dále k prameni Štinkovky.