Odvod dešťové vody od kaple na hřbitově v Hustopečích

  18350

Název projektu: Odvod dešťové vody od kaple na hřbitově v Hustopečích
Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2014
 Rejstříkové číslo kulturní památky: 16734/7-1274
Zahájení realizace projektu: 01. 06. 2014
Datum ukončení projektu: 15. 12. 2014
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
161 185 Kč vč. DPH 
Výše dotace z rozpočtu MK ČR  (v Kč): 125 000 Kč

Cílem akce je provedení opatření, vedoucích k ochraně kulturní památky před působením dešťové vody. Volně stékající dešťová voda ze střechy byla  svedena skrze lapače střešních splavenin do stávající dešťové kanalizace na hřbitově. Vsakování vody v okolí objektu a vlhnutí stavby bylo omezeno zásypem valounů.