Menu Hledat

Památková péče

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Upozornění pro vlastníky památek:
Na základě sdělení Ministerstva kultury o aktualizaci zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností upozorňujeme v předstihu žadatele na zásadní změny v administraci programu v roce 2018:

  1. Program bude probíhat pouze v jednom kole. Žádosti bude obecní úřad obce s rozšířenou působností Hustopeče přijímat do 28. 2. 2018.
  2. Minimální procentuální podíl žadatele na nákladech obnovy se zvyšuje z 10 % na 20 %.
  3. Nebude vyhlašováno doplňkové kolo, bude zachována možnost čerpat finanční prostředky z rezervy programu v průběhu roku (nelze zde však zaručit kladné vyřízení žádostí).
  4. U restaurování nebude třeba v rámci vyúčtování předkládat ministerstvu kopii závěrečné restaurátorské zprávy.
Zásady ... pro Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (zapracovány změny)

(PDF 200kB)

Zásady ... pro Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

(PDF 50kB)

Opatření jímž se mění a doplňují Zásady pro ...(účinnost od 1.1.2015)

(PDF 50kB)

Opatření jímž se mění a doplňují Zásady pro ...(účinnost od 1.1.2018)

(PDF 600kB)

Výzva k podání žádosti o podporu z dotačního programu ...

(PDF 50kB)

Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2018

(PDF 150kB)

Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy ...

(DOCX 100kB)

Souhrnná zpráva o dotačním programu Ministerstva kultury ... za rok 2017

(PDF 100kB)

Formuláře jsou dostupné ZDE .

česky english deutsch